CAGR kalkulator

Cagr kalkulator

Gjennomsnittlig årlig vekst eller avkastning brukes vanligvis når du vil beregne hvor mye en investering har vokst i gjennomsnitt per år i prosent (%). Denne beregningen kalles på engelsk for CAGR.

Nedenfor finner du to forskjellige kalkulatorer. Den øvre beregner CAGR basert på en startsum og en endelig sum, mens den nedre beregner på grunnlag av en total avkastning i prosent. Velg den som passer best for formålet ditt.

Gjennomsnittlig avkastning per år - kalkulator

Genomsnittling årlig avkastning (CAGR) =

Øvre kalkulator:
Skriv inn start- og sluttsummen og antall år det tok før startsummen utviklet seg til den endelige summen.

Nedre kalkulator:
Skriv inn totalavkastningen i prosent (%) og skriv inn antall år det tok å oppnå totalavkastning.

Beregn årlig gjennomsnittlig avkastning fra totalavkastning (%)

%
år
Årlig snittavkastning =

CAGR = Compound Annual Growth Rate

Eksempel:

Du starter med NOK 1000 som du investerer i aksjer eller fond. 10 år senere har pengene dine vokst til NOK 8.000.
Hvor mye har da pengene dine i gjennomsnitt vokst per år?
Svaret: 23.11%

Pengene har dermed vokst med totalt 800% på 10 år. Hvorfor er det da ikke 80 % per år i vekst/utvikling i gjennomsnitt? Jo, fordi dette avhenger av renters renteeffekten. Renters renteeffekt betyr at du ikke bare mottar renter på dine oppsparte penger, du får også renters rente generert i løpet av året før.

Hvis du i stedet beregner med 80 % vekst hvert år i 10 år, ville NOK 1000 ha blitt NOK 357 052. Dermed hadde det utgjort en gigantisk forskjell.

Hvis du ønsker å beregne på denne måten, dvs. beregne renters rente, kan vi tilby deg en virkelig god kalkulator for dette her hos Aksjekunnskap. Her finner du vår rentekalkulator.

Hvordan beregnes gjennomsnittlig årlig avkastning/utvikling/vekst?

Formelen for CAGR er ganske avansert som du kan se på bildet. For å beregne CAGR:

  1. Hvis du dividerer den endelige verdien av en investering med den opprinnelige verdien, dvs. at den endelige summen deles med den opprinnelige summen.
  2. Deretter tar du dette resultatet opphevet til 1 delt på antall år.
  3. Til slutt tar du det resultatet minus en.
Gjennomsnittlig årlig avkastning CAGR formel

CAGR kalles ofte også en balansert avkastning, fordi CAGR måler investeringsvekst på årsbasis, og det antas at vekstraten er konstant.


Hvis du ikke har din endelige verdi, men du vet hvilken prosentandel (%) investeringen din har vokst totalt gjennom hele investeringsperioden, kan du beregne den endelige verdien med denne kalkulatoren. Du kan da bruke verdien du får i CAGR-kalkulatoren lengre oppe på denne siden.

Hva er fordelen med CAGR og renters rente?

Det er en god ting å vite om renter og CAGR og å forstå utviklingen av investeringer. Hvis du for eksempel har investert penger som har vokst med 100 % på 12 år, kan det høres bra ut, men hvis du beregner det med CAGR-beregningen, ser ikke resultatet lenger like imponerende ut.

Hvis du i stedet hører at noen har klart å få aksjeporteføljen til å vokse med 20 % per år i 10 år, forstår du hvilken ekstrem utvikling denne faktisk gir totalt, selv om 20 % per år kanskje ikke høres så ekstremt ut ved første øyekast.

Hvor raskt investert kapital fordobles

Hvis du har 10 % avkastning, vil investeringen din fordoble seg etter 7,3 år. Tabellen nedenfor viser hvor raskt dine investerte penger fordobles basert på hvilken årlig avkastning du har.

Årlig avkastning i %Antall år for å fordoble kapitalen
1 69,7
235
323,5
417,7
514,2
611,9
710,3
89
98
107,3
116,6
126,1
135,7
145,3
155

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Tips!

Investeringer i aksjer og fond

Nordnet.no (reklame) – Åpne en gratis konto og begynn straks å handle aksjer og fond til lave avgifter på Nordnets brukervennlige handelsplattform og app. Du kan også se hva andre talentfulle investorer kjøper og selger via deres sosiale plattform Shareville.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Alternative investeringer

Kameo.no er en investeringsplattform hvor både privatpersoner og selskaper kan låne ut penger til ulike eiendomsprosjekter via bedriftslån. Du velger selv hvilke investeringsprosjekter du vil låne ut penger til. Den gjennomsnittlige årlige renten på disse investeringene er omtrent 9,5% per år.
Invester fra = 500 kr. Du kan lese mer om Kameo.no i vår artikkel som omhandler investeringsplattformen.

Siste innlegg på Aksjekunnskap

ReklameFinansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Copyright Aktiekunskap.nu 2024