EV/EBIT og EV/EBITDA

EV/EBIT & EV/EBITDA

Definisjoner på norsk
EV = Selskapets markedsverdi + nettogjeld
EBIT = Resultat eksklusiv renter og skatt (EBIT = driftsresultat)
EBITDA = Resultat eksklusiv renter, skatter, avskrivninger og amortisering av goodwill.

Definisjoner på engelsk
EV står for Enterprise Value (engelsk).
EBIT er forkortelsen for Earnings Before Interest & Taxes.
EBITDA er forkortelsen for Earnings before interest, tax, depreciation and amortization

Fordelene med disse to
EV/EBIT tar hensyn til selskapets gjeld, noe det vanlige P/E -forholdet ikke gjør.
EV/EBITDA tar hensyn til både gjeld og avskrivninger, noe P/E -forholdet eller EV/EBIT ikke gjør. Avskrivninger og goodwill-avskrivninger kan ha en betydelig effekt på resultatet.

EV/EBIT – beregning

For å beregne EV/EBIT, beregner man som følger:
Steg 1. Markedsverdi + nettogjeld = EV.
Steg 2. Divider deretter EV med EBIT -resultatet (også kalt driftsresultatet).

EV/EBIT viser hvordan dagens verdivurdering ser ut i forhold til driftsoverskudd, justert for gjeld.

Beregningseksempel:
Enterprise value (EV): 300 000 kr
Driftsresultat (EBIT): 80 000 kr
Beregning: 300 000 / 80 000 = 3,75
Selskapets EV/EBIT er 3,75

EV/EBITDA – beregning og kalkulator

For å beregne EV/EBITDA, beregn som følger:
Steg 1. Børsverdi + nettogjeld = EV.
Steg 2. Divider deretter EV med EBITDA-resultatet

EV/EBITDA viser hvordan dagens verdivurdering ser ut i forhold til driftsoverskudd, justert for gjeld, amortisering og avskrivning av goodwill.

Beregningseksempel:
Enterprise value (EV): 400 000 kr
EBITDA-resultat: 110 000 kr
Beregning: 400 000 / 110 000 = 3,63
Selskapets EV/EBITDA är 3,63

Hvorfor & hvordan du bruker disse nøkkeltallene/multiplikatorene

EV/EBIT og EV/EBITDA er begge gode utviklinger i det klassiske P/E -forholdet. Disse multiplikatorene tar hensyn til selskapets gjeld, som selvfølgelig er høyst relevant og viktig. Sistnevnte, EV/EBITDA, tar også hensyn til avskrivninger og avskrivninger av goodwill. Disse kan i betydelig grad påvirke resultatet i visse selskaper.

Ved hjelp av disse nøkkeltallene får du et mye bredere bilde av selskapet du analyserer. Du skaper ganske enkelt et tydeligere bilde av hvordan selskapet verdsettes i forhold til resultat, gjeld, avskrivninger, etc.
EV/EBIT og EV/EBITDA fungerer også veldig bra for å sammenligne selskapets verdsettelse i forhold til andre selskaper i samme eller lignende bransjer.

Av: Andreas Hogmalm

Copyright Aktiekunskap.nu 2024