EBIT og EBITDA

EBIT OG EBITDA

Om du leser om hvordan børsnoterte selskap yter i en periode kommer du mest sannsynlig til å støte på uttrykkene EBIT og EBITDA. I denne artikkelen gjennomgår vi hva disse utrykkene, eller nøkkeltall, betyr og hvordan du selv kan benytte dem for å analysere aksjer.

Definisjon av EBIT og EBITDA

EBIT og EBITDA er sammenhengende med et selskaps resultat, med andre ord kan vi finne disse i årsregnskapet. Vi kan begynne med å gå igjennom hva de ulike bokstavene betyr på engelsk slik at du kan forstå hvor uttrykket henter sitt navn, og forstå hva det betyr på norsk.

BokstavBetydningForklaring
EEarnings (Resultat)Driftsresultatet
BBefore (før)Ekskluderer
IInterest (renter)Hvor mye gjeld har selskapet og hvor mye de betaler i renter
TTaxes (skatt)Skatt kan variere utifra land og bransje
DDepreciation (avskrivninger)Avskrivninger på driftsmidler. For eksempel på fast eiendom.
AAmortization (avskrivninger)Avskrivninger på immaterielle driftsmidler. For eksempel goodwill.

Man kan også sette opp et enkelt resultatregnskap for å se hvordan man regner ut disse nøkkeltallene. Det er viktig at man er klar over at det er en forenkling, da selve resultatregnskapet kan se annerledes ut. For å gjøre det ekstra vanskelig har enkelte bedrifter valgt å benytte andre navn på disse nøkkeltallene. Likevel er de i bunn og grunn det samme, og fremgangsmåten er lik.

 • Intekter
  – Variable driftskostnader
  = Bruttogevinst
 • Bruttovinst
  – Øvrige (faste) kostander (administrasjon, forskning og utvikling o.l.)
  = EBITDA
 • EBITDA
  – Avskrivninger
  – Amortisering
  = EBIT
 • EBIT
  – Rentekostnader
  – Skatter
  = Nettogevinst

Hvordan kan man benytte EBIT og EBITDA?

Enkelt forklart kan man si at EBITDA først og fremst benyttes av selskaper som er mer kapitalintensive, noe som betyr at de ofte har høyere gjeld (dvs. lån). For denne typen selskaper kan tallene se penere ut dersom man presenterer resultatet før renter, skatt, amortisering og avskrivninger er trukket fra. Man ønsker enkelt og greit å fremheve inntektssiden i bedriften og hvor mye man har omsatt for før kapitalkostnadene har blitt trukket fra.

Når det er sagt så kan man si at EBITDA kanskje sier mer om hvordan bedriften vil fremstå enn om hvordan virkeligheten egentlig er. Du kan selvfølgelig bruke dette nøkkeltallet i dine analyser og sammenligne med nettoresultatet på denne siste linjen. Dette kan gi mye informasjon om aksjen!

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Tips!

Investeringer i aksjer og fond

Nordnet.no (reklame) – Åpne en gratis konto og begynn straks å handle aksjer og fond til lave avgifter på Nordnets brukervennlige handelsplattform og app. Du kan også se hva andre talentfulle investorer kjøper og selger via deres sosiale plattform Shareville.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Av: Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2024