Bull og bear?

Bull og bear

Bull (okse på engelsk) og bear (bjørn på engelsk) er to populære begreper som du sikkert har hørt om i sammenheng med aksjer. Det er vanlig å benytte disse to begrepene for å beskrive oppganger og nedturer –  i denne artikelen forklarer vi hvordan det henger sammen.

Hva betyr Bull & Bear?

Man kan si at bull og bear forenklet betyr som følger:

  • Bullmarked – oppgang på børsen, markedet beveger seg oppover.
  • Bearmarked – nedtur på børsen, markedet beveger seg nedover.

Det kan være litt vanskelig å forstå hvorfor man bruker akkurat begrepene bull og bear, da disse dyrene ikke har noe særlig sammenheng verken med børsen eller bevegelser oppover eller nedover.

Å se for seg at oksen stanger oppover og bjørnen klorer nedover kan være en måte å huske på det. Se bildet over.

Historikk rundt børsens oppganger og nedturer

Det finnes en god del statistikk som viser til at oppganger og nedturer følger gitte mønstre i markedet. Noen ganger snakker man om konjunkturer med oppganger og nedturer (resesjon), men ofte benyttes altså også bull og bear til dette. Det viser seg at bullmarkedet i gjennomsnitt har vart i 9 år på nittenhundre- og tjuehundretallene, og at bearmarkedet har vart i gjennomsnitt 1,4 år. Dette er statistikk fra markedene i USA, men det norske følger dem slik at vi også kan benytte oss av disse tallene.

Hvordan kan man utnytte et bullmarked eller bearmarked?

Du kan utnytte både oppganger og nedturer på børsen på mange forskjellige måter. I sin aller enkleste form er vellykket aksjehandel det å kjøpe når det er billig, og selge når det er dyrt i markedet. Det er mer sannsynlig at du ved flere tilfeller kjøper billig og selger dyrt hvis du kjenner til, og har god kontroll over opp- og nedturer. Du trenger ikke å treffe det aller billigste eller det aller dyreste punktet for å være fremgangsrik i lengden, men suksess er avhengig av at du gjennomgående gjør gode kjøp og salg.

Det finnes dessuten en teknikk som kalles for å shorte aksjer, da tjener man penger på å selge lånte aksjer med løfte om å kjøpe det tilbake når som helst. Hvis aksjekursen går ned, så kan du kjøpe tilbake aksjene i markedet til en lavere pris enn hva du solgte de lånte aksjene for, og få penger til overs fra salget.

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Tips!

Investeringer i aksjer og fond

Nordnet.no (reklame) – Åpne en gratis konto og begynn straks å handle aksjer og fond til lave avgifter på Nordnets brukervennlige handelsplattform og app. Du kan også se hva andre talentfulle investorer kjøper og selger via deres sosiale plattform Shareville.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Av: Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2024