P/E tall

Pe tall

Nøkkeltallet kjent P/E-tallet er ofte i bruk i grunnleggende aksjeanalyse. Årsaken til dette er at det er enkelt å beregne og mange handelsplatformer rapporterer om nettopp dette nøkkeltallet. Her kan du lære hvordan du beregner P/E-tallet og hvordan du som investor kan benytte det i dine analyser.

Slik beregner du P/E-tallet

Selve formelen for beregning av P/E-forholdet er som følger:

P/E = Aksjekurs / Fortjeneste per aksje

Eksempel:
Hvis en aksje handles i markedet for 88 kr og gevinsten per aksje er 10 kr, får du P/E = 88 / 10 = 8,8

Negativt P/E-tall

Et negativt P/E-tall betyr at selskapet går med tap, noe som gjør P/E-tallet ganske uinteressant. Det er fremfor alt i selskap som tjener penger at P/E-tallet er relevant. Du kan imidlertid beregne et forventet P/E-tall dersom selskapet ser ut til å tjene penger neste år.

Verdien av et selskap

Først og fremst: Det er ofte komplisert å foreta en nøyaktig verdsettelse av hva den “reelle” verdien av et selskap egentlig er. Å regne seg fram til en totalverdi utelukkende bygget på rapporter, anleggsmidler osv. hvor alle sammen kan enstemmig utbryte: “dette er hva selskapet er verdt!”, er så og si umulig.

Hvis det hadde vært så enkelt, ville man gjort radikalt færre feil i aksjemarkedet. Derfor kalles det verdivurdering og ikke selskapets fakta. Når det er sagt – det er fortsatt en rekke beregninger som kan hjelpe oss med å forstå den “reelle” verdien. P/E-forholdet er nettopp et slikt nøkkeltall.

P/E tall – definisjonen

PE-tallet blir også ofte omtalt som profittmultiplikatoren. Nettopp fordi det er akkurat denne man regner seg fram til.

Ved hjelp av P/E-tallet finner man enkelt ut hvor mange år det vil ta innen man får avkastning på investeringen sin gjennom fortjenesten. Den faktiske beregningen kan ses i avsnittet ovenfor. Men vi skal repetere denne en gang til:

P/E = Aksjekurs / Gevinst per aksje

PE kommer fra det engelske “price per earnings”, dvs. pris over fortjeneste. Dette trenger du sjelden å finne ut av selv, da de fleste nettmeglere oppgir dette i deres aksjedata.

Vi skal ta et annet beregningseksempel for å tydeliggjøre formelen:

La oss anta at selskapets aksjekurs i dag er NOK 6,50 per aksje og at selskapet i 2009 ga et overskudd per aksje på NOK 1,04. Deretter beregner vi P/E ved å ta 6,50/1,04 = 6,25.

Av den grunn kan vi nå konkludere med at det vil ta 6,25 år før man får tilbake investeringen. Eller ikke..?

Dette forutsetter selvsagt at både inntjening og aksjekurs forblir på nøyaktig det samme nivået. Det vil de imidlertid ikke gjøre. Som med alle nøkkeltall, gir dette kun en indikasjon på verdsettelsen. Dette er ikke reelt i en økonomi som stadig svinger rundt likevekten i korte, men også i lengre konjunktursykluser.Hva brukes P/E-tallet til?

Det vi anser som det beste med et P/E-tall, er å få en grunnleggende ide om hvor høyt eller lavt en aksje er priset.

Det er også viktig at man følger P / E over en periode på flere år. Deretter vil man kunne se hvordan nøkkeltallet utvikler seg og når aksjen er undervurdert.

Viktig om P/E-forholdet

  • Viktig 1: Bedrifter har muligheten til å justere fortjeneste både oppover og nedover med regnskapstekniske tiltak. Derfor kan P / E-forholdet være misvisende.
  • Viktig 2: P / E-tallet tar ikke hensyn til gjeldsgraden. Dette kan være spesielt viktig å undersøke i forbindelse med PE.
  • Viktig 3: Dersom man bruker PE-tall utelukkende for å gjøre opp en egen vurdering, vil det bli for ensidig. Det er av den grunn viktig å ta hensyn til flere faktorer og sammenligne PE-tall med andre bedrifters PE-tall.
  • Viktig 4: Et lavt PE-tall er sjelden en indikasjon på at prisen vil stige. Dette betyr ofte at markedet allerede synes at det går bra med selskapet, og at det sjelden er spesielt interessant for markedet å vente så lenge som for eksempel 6 år med å få pengene refundert. Derfor kan det være like interessant for de som ønsker en rask økning å investere i selskaper med høye P / E-forhold eller noen ganger til og med negativ P / E. P / E-forholdet er derfor på ingen måte en reell indikator på hvor aksjemarkedet er på vei!

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Tips!

Investeringer i aksjer og fond

Nordnet.no (reklame) – Åpne en gratis konto og begynn straks å handle aksjer og fond til lave avgifter på Nordnets brukervennlige handelsplattform og app. Du kan også se hva andre talentfulle investorer kjøper og selger via deres sosiale plattform Shareville.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Alternative investeringer

Kameo.no er en investeringsplattform hvor både privatpersoner og selskaper kan låne ut penger til ulike eiendomsprosjekter via bedriftslån. Du velger selv hvilke investeringsprosjekter du vil låne ut penger til. Den gjennomsnittlige årlige renten på disse investeringene er omtrent 9,5% per år.
Invester fra = 500 kr. Du kan lese mer om Kameo.no i vår artikkel som omhandler investeringsplattformen.

Av: Aktiekunskap

Siste innlegg på Aksjekunnskap

ReklameFinansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Copyright Aktiekunskap.nu 2024