Hvor mye penger skal man kjøpe aksjer for?

Hvor mye penger skal man kjøpe aksjer for

Et vanlig spørsmål ofte får på aksjekunnskap.nu er hvor mye penger man egentlig skal kjøpe aksjer for når man har bestemt seg for å starte? Det finnes selvsagt ingen fasit for hva som er riktig, men jeg tenkte at vi i denne artikkelen skulle gi noen eksempler på hvordan du som nybegynner kan tenke rundt dette.

kopa-aktier-hur-mycket

Det finnes selvsagt ulike typer strategier ved aksjehandel. En del investorer handler for store summer, men over korte perioder (ulike former for trading), andre i valuta, og noen investerer langsiktig. Ettersom denne siden hovedsaklig handler om å investere i aksjer langsiktig så er det først og fremst ulike meninger angående dette denne artikkelen handler om. For enkelhets skyld tenker vi oss at du har 50 000 kr å investere for.

Invester store summer ved enkelttilfeller

En måte å tenke på hvor mye man skal investere, er å gjøre store investeringer i enkelttilfeller. Forutsetningen for at man bør investere alle sine 50 000 kr på én gang er at du tror at aksjekursen er lavt priset i forhold til hva selskapet presterer eller kommer til å prestere. Slike tilfeller pleier ofte å inntreffe for eksempel i lavkonjunkturer da hele børsen pleier å være lavt priset.

Noen fordeler med dette kan være:

 • Det blir mindre kurtasjekostnader.
 • Treffer du riktig så øker investeringen din og dersom du t.o.m. lykkes med å selge investeringen din på riktig tidspunkt, får du en god fortjeneste.

Noen ulemper kan være:

 • Dersom du velger helt feil tidspunkt og tolker markedet feil når det > gjelder foretakets verdivurdering eller konjunktursituasjon har du > ingen likvide midler (penger) å kjøpe aksjer i selskapet for når det blir > enda biligere.
 • Risikoen blir selvsagt større dersom du satser alt på ett kort.

Regelmessig investering over tid

En annen tilnærming for å komme i gang med aksjehandel og tenke gjennom hvor mye du skal investere er å dele opp kjøpene dine over tid. Dersom du for eksempel vil investere i aksjeselskap X over en eller flere måneder så deler du opp investeringene gjennom denne perioden.

Noen fordeler med dette kan være

 • Du får trolig en god gjennomsnittspris gjennom perioden og minsker > risikoen for å kjøpe til en dyr pris.
 • Du sitter igjen med likviditet som du kan benytte deg av dersom kursen går > enda mer ned.
 • Du kan også avvente flere innkjøp dersom situasjonen blir > ustabil.

Noen ulemper kan være

 • Om du kjøper i nedgang kalles det i blant for å snitte seg ned > (gjeldende pris). Risikoen er selvsagt at aksjen i stedet > fortsetter nedover.
 • Du må betale mer i kurtasje og avgifter.

Månedlig sparing i aksjer

Hos moderne nettbanker har du også muligheten til å spare i aksjer gjennom en månedlig aksjesparingsavtale som et alternativ til å investere når det selv passer deg.

Noen fordeler med dette:

 • Du som vet at du har problemer med å disiplinere deg til å sette av > penger til investeringer får en mer regelmessig sparing.
 • Du reduserer risikoen for å kjøpe for dyrt. Du får et snitt > som ligner børsens svinginger over tid.

Noen ulemper

 • Du kan få en moderat oppgang i forhold til børsens gjennomsnitt. Dersom > akkurat dine aksjer underpresterer kan du t.o.m. få lavere snittavkastning > enn børsen som helhet.
 • Du må betale mer i kurtasje.
 • Du kan ikke selv bestemme når du vil kjøpe, og du kan derfor ikke benytte deg av det du anser som gunstige kjøpstidspunkter i konjuntursvininger på børsen.

Oppsummering rundt hvor mye penger du kan kjøpe for

Som du forstår handler det først og fremst om hvor risikovillig du er når du velger hvor mye penger du skal investere. Jo mer du satser desto større er risikoen, rett og slett. Vi vil også fremheve to andre faktorer som sikkert kommer til å spille inn når du velger framover. Den ene er din egen kunnskap på området. Jo mer du vet og jo sikrere du er desto større risiko kan du ta. Den andre handler om din egen interesse og hvor mye tid du vil bruke til å lese om, investere og lære deg mer. Desto bedre oversikt du har desto mer risiko kan du, eventuelt, ta på deg.

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Tips!

Investeringer i aksjer og fond

Nordnet.no (reklame) – Åpne en gratis konto og begynn straks å handle aksjer og fond til lave avgifter på Nordnets brukervennlige handelsplattform og app. Du kan også se hva andre talentfulle investorer kjøper og selger via deres sosiale plattform Shareville.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Alternative investeringer

Kameo.no er en investeringsplattform hvor både privatpersoner og selskaper kan låne ut penger til ulike eiendomsprosjekter via bedriftslån. Du velger selv hvilke investeringsprosjekter du vil låne ut penger til. Den gjennomsnittlige årlige renten på disse investeringene er omtrent 9,5% per år.
Invester fra = 500 kr. Du kan lese mer om Kameo.no i vår artikkel som omhandler investeringsplattformen.

Av: Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2024