Årsredovisning og balanseregnskap

årsredovisning

Å lese og forstå et aksjeselskaps årsrapport er en av de absolutt viktigste måtene å gjennomføre analyse av en aksje på. Det er her det siste årets økonomiske resultater blir offentliggjort, og det er også her du leser virksomhetsbeskrivelsen fra administrerende direktør. Her finner du også informasjon om beregning av de nøkkeltall som du benytter når du gjør aksjeanalysen din.

Årsredovisning

Å lese økonomiske rapporter og beskrivelser kan være like tørt som sanden i Sahara, og det er derfor lurt å være litt forsiktig når man tar seg av årsrapportene. Det er mulig å begynne med først å lese igjennom hva administrerende direktør skriver, hva han tror om fremtidsutsiktene og dagens situasjon for selskapet. Hvis det er et bra og solid selskap pleier det ikke å være oppblåste drømmescenarier, men heller gode og fornuftige kommentarer om det som går bra. Det som går dårlig er også med, sammen med eventuelle forventninger om for eksempel sterk etterspørsel i fremtiden. Det kan altså være en god start når man leser igjennom rapporten.

Styrets beretning og administrerende direktørs beskrivelse

Her finner du informasjon om viktige hendelser i løpet av året, hvordan selskapet administreres og hvilke strategier og planer som er lagt for fremtiden. Denne delen er viktig for at du raskt skal kunne få et overblikk over hvordan det går med selskapet. Husk likevel på at denne delen noen ganger inneholder enkelte typiske tomme ord fra selskapet. Det kan være lurt å huske på å lese mellom linjene. Å lese administrerende direktørs beskrivelse pleier å være en viktig del, for å se hva vedkommende synes om posisjonen til selskapet akkurat nå.

Resultatregnskapet

I resultatregnskapet finner du informasjon om inntekter, kostnader og resultatet. Inntekter og kostnader pleier å presenteres i en standarisert rekkefølge, for å etter det avsluttes med skatt og årets resultat på de to siste radene.

Nøkkeltall hvor informasjon fra resultatregnskapet benyttes:

 1. P/E-tallet
 2. PEG-tallet
 3. PS-tallet
 4. ROE-tallet
 5. Ebitda og ebit

Balanseregnskap

Balanseregnskapet inneholder eiendeler, gjeld og egenkapital. Her finner vi på “den ene siden av balansen” eiendelene, og på den andre siden egenkapital og gjeld. Det er lett å misforstå betydningen av egenkapital, og at det faktisk er en gjeld for selskapet. Egenkapitalen tilhører nemlig aksjeeierne og er altså gjeld fra selskapets ståsted. Her er det slik at summen av eiendelene alltid skal være like stor som sammen av gjeld og egenkapital.

Nøkkeltall hvor informasjon balanseregnskapet benyttes:

 1. Kurs/Egenkapital
 2. PB-tallet
 3. ROE-tallet
 4. Gjeldsgrad
 5. Soliditet
 6. Netto aktivaverdi

Revisjonsberetning

Her gir revisorene sitt syn på hvordan selskapet er drevet av administrerende direktør og styret, og de lager også en rapport om årsrapporten og regnskapene. Her gir revisorene også administrerende direktør og styret ansvarsfrihet, som generalforsamlingen tar stilling til.

Kontantstrømanalyse (finansieringsanalyse) for større selskaper

I kontantstrømanalysen gir selskapet et bilde av hvordan de likvide midlene har forandret seg gjennom året. Vi kan definere kontantstrøm som et selskaps innbetalinger (salg, emisjoner, lån) og utbetalinger (nedbetaling, innkjøp, renter og kostnader) i et gitt tidsrom. Her vil du kunne se hvis selskapet har en positiv kontantstrøm overflere perioder, som kan benyttes for at selskapet skal vokse og samtidig kunne betale ut penger.

Av: Andreas Hogmalm

Copyright Aktiekunskap.nu 2024