Hvordan man verdivurderer en aksje eller et selskap

Verdivurdering av aksjer

Verdivurdering av aksjer er en kompleks prosess. I verdivurderingen av aksjer er det mange ulike aspekter som spiller inn. I denne artikkelen kommer vi til å gå gjennom det grunnleggende og hvordan man skal tenke for å danne seg et raskt overblikk over verdivurderingen av en aksje. Dersom du er nybegynner på aksjer bør du lese vår artikkel om aksjer. Der kan du lære deg hva en aksje er og hvordan kjøp og salg av aksjer fungerer.

For den som allerede vet hva en aksje er og har grunnleggende forståelse for aksjemarkedet, så er denne artikkelen et bra grunnlag for å forstå hvordan et foretak og dets aksjer påvirkes av ulike faktorer.

“Dersom det hadde vært lett å verdivurdere et foretak så hadde vi alle vært rike” – Andreas H

Eksempel på faktorer som påvirker prisen og verdivurderingen på et foretak og dets aksjer

Selskapsspesifikke faktorer som påvirker verdien av en aksje

 • Selskapets omsetning
 • Selskapets resultat (fortjeneste)
 • Selskapets historiske omsetning samt dens endring
 • Selskapets historiske profitt samt dens endring
 • Selskapets gjeld
 • Selskapets kontantstrøm
 • Selskapets produkter (har de en framtid?)
 • Selskapets ledelse
 • Selskapets aksjonærsituasjon

Generelle faktorer for hele aksjemarkedet som påvirker verdivurderingen av en aksje og det underliggende selskapet

 • Rådende markedssituasjon (risk on eller risk off)
 • – Konjunktur
 • – Rentenivå
 • – Uroligheter i verden
 • – Uroligheter innen bransjen som selskapet opererer innen

Ekstremt mange ulike faktorer påvirker en aksjes verdivurdering

Som du kan se over så finnes det mange faktorer som påvirker verdivurderingen av en aksje. De eksemplene du ser over er bare et lite utvalg av alle faktorer som spiller inn. Det er så mange faktorer at det er nesten umulig å ramse opp alle sammen. Det er dette som gjør at det er så ekstremt vanskelig å forutse hvordan prisen på en aksje kommer til å bevege seg framover i tid. Som nevnt over skal vi bare gå gjennom det grunnleggende rundt verdivurderinger av aksjer og selskap. Disse delene bør de fleste kjenne til og med disse grunnleggende kunnskapene så kan man ganske raskt danne seg en oppfatning av om en aksje er dyr eller billig akkurat nå.

Grunnleggende verdivurdering av aksjer og selskap

P/E-tallet er et nøkkeltall som brukes mye. Et P/E-tall er det tallet man får når man deler et selskaps pris per aksje med selskapets fortjeneste per aksje.

Eksempel: En aksje koster 100 kr i selskapet Volvo AB.
Volvo AB har i løpet av året 2016 en fortjeneste på 10kr per aksje (som et eksempel).
100 / 10 = 10
P/E-talet for Volvo er da: 10

Man kan deretter sammenligne tallet 10 med andre lignende selskap som er opererer innen omtrent samme bransje. I dette tilfellet snakker vi om et industriselskap, så da er det greit å sammenligne med andre industriselskap.
Dersom, for eksempel, selskapet Scania, som jo er Volvos konkurrent, verdivurderes til 15 ganger årsgevinsten, så ser Volvo ut til å være billig. Eller?

Nei, det er dessverre ikke så enkelt.
Markedet (kjøpere og selgere av aksjer) bedømmer at Scania skal være verdivurdert til
P/E 15 mens markedet samtidig mener av Volvo bare er verdt P/E 10.
Hva er årsaken til dette?
Jo, markedet bedømmer da at Scanias framtidsutsikter ser bedre ut enn Volvos.

Markedet anser det som sannsynlig at Scania kommer til å vokse mer eller bli mer lønnsomt framover enn Volvo. Så for å sammenligne bør man se på flere faktorer som i dette tilfellet skiller de ulike selskapene fra hverandre. Åpenbart er det noe som gjør at Scanias aksje verdivurderes høyere.

Omsetningsvekst

Omsetningsvekst er måleenheten for hvor raskt et foretak vokser. Dersom man bare benytter ordet Omsetningsvekst så snakker man om selskapets salgsinntekt. Setter man ordet resultat foran så snakker man om resultatvekst. Det er måleenheten for hvor raskt et selskap øker sin fortjeneste.
Tenk deg to selskap som er identiske, selskap A og selskap B.
Selskap A vokser med 10% per år og selskap B vokser med bare 5% per år.
Aksjen for selskap A kommer da til å verdivurderes mye høyere enn selskap B.

Det finnes flere typer vekst. Et selskap kan skape vekst gjennom å kjøpe andre foretak. Dette kalles for anskaffelsesdrevet vekst. Det vi fokuserer på i de grunnleggende faktorene er organisk vekst. Det innebærer at selskapet øker omsetningen sin gjennom å selge mer av sine egne produkter. Veksten i et selskap styrer verdivurderingen på aksjen veldig, veldig mye.
Også forventninger om framtidig vekst kan øke markedets verdivurdering av en aksje ekstremt mye.

Fortjeneste

Selskapets resultat, eller fortjeneste, er et veldig viktig tall å ta med i betraktningen når man verdivurderer en aksje. Et selskap kan ha en skyhøy omsetning men likevel ikke oppnå profitt. Selskapets fortjeneste gjennom omsetningen i prosent kalles fortjenestemargin. Man kan si at fortjenestemarginen er selskapets evne til å omdanne omsetning til profitt.
Det er også viktig å se på et selskaps historiske profittutvikling.
Dersom selskapet stabilt, år etter år, øker profitten sin samtidig som omsetningen stiger så er det et tydelig styrketegn for selskapet. Dersom selskapet i tillegg lykkes med å beholde sin profittmargin eller til og med lykkes med å øke profittmarginen, så er det veldig sterkt signal.
Dette kommer markedet til å elske og verdivurderingen av aksjen kommer til å bevege seg oppover.
Jo flere år et selskap lykkes å bevise at de kan øke omsetningen og/eller profitt samt fortjenestemarginen, desto mer kommer aksjens pris til å stige. Markedet belønner selskap med en positiv stabil utvikling med en høy verdivurdering.

Eksempel på en verdivurdering av en aksje

Selskap A har i løpet av de seneste 10 årene bevist at de har lykkes med å vokse med 10% per år i løpet av de siste 10 årene. Man har samtidig lykkes med å holde sin fortjenestemargin på 10% gjennom alle år, så profitten har vokst i takt med omsetningen.
Dette er et selskap markedet elsker. Det anses som stabilt og man ser det som en vinner.
Selskapet belønnes da med at aksjen verdivurderes til P/E 20 (som et eksempel)

Samme selskap A, men i dette tilfellet har selskapets omsetning økt med 10% per år, samtidig som fortjenestemarginen har sunket hvert år ned til 5%. Markedet bedømmer da at selskapet har problemer med å vokse og tjene penger samtidig. Aksjen straffes da med en verdivurdering på P/E 12. Små forskjeller kan utgjøre en stor forskjell på markedets totale verdivurdering av en aksje. Et selskaps historikk har dermed en stor innvirkning på prisen på aksjen.

Selskap med lav vekst og med høyt utbytte

Man kan ikke bare se på et selskaps utbytte når man velger hvilke aksjer man skal kjøpe. Utbytte er den summen som et selskap deler ut til sine aksjonærer.

Eksempel:
Selskap A har oppnådd en god fortjeneste i år 2016 på 1 mrd kr. Man bestemmer da at den ordinære generalforsamlingen skal dele ut 10% av profitten til akjonærene. Dersom selskapet da har 10 millioner utstedte aksjer, så kommer hver aksje til å få et utbytte på 1 kr. Eier du 1000 aksjer i selskap A, kommer du til å få 1000 kr utbetalt til kontoen din i løpet av det året.

Det finnes noen selskap som knapt vokser i det hele tatt men de tjener massevis av penger som de betaler ut til sine aksjonærer. Disse kalles ofte for en “Cash Cow”. Et eksempel på en Cash Cow er Telia. Telia vokser nesten ingenting.
Et selskap som Telia kan være fornøyd med 1-2 prosent i årlig vekst. Ettersom Telia likevel tjener brukbart med penger hvert år og deler ut disse ut til sine aksjonærer, så finnes det også en fin verdi i Telia som aksje og cash cow. Selskap med lav tilvekst, men med en bra og stabil fortjeneste kan ofte vurderes til lave P/E 8 når børsen generelt vurderes til P/E 18. Utbytte er noe som blir satt pris på av markedet og en fin, stabil utbyttehistorikk leder ofte til en høyere verdivurdering av et selskap.

Markedssituasjon, renter og psykologi

En faktor som har enorm påvirkning på en aksjes verdi er psykologi.
Det finnes en overflod av bøker om hvordan man skal forstå børsens psykologi. Å lære seg børsens psykologi krever mange års trening og interesse. Det er for komplisert til at vi skal behandle dette emnet i denne artikkelen om grunnleggende faktorer.

Renter

Rentesituasjonen styrer børsen med jernhånd. Enkelt forklart så kan man si at lave renter tjener børsen mens høye renter er negativt for børsen og verdivurderingen av aksjer. Dersom renten er lav så er det billig å låne penger til å investere. Dette gjør at flere vil investere og det gjør at aksjeprisene stiger. Selskapene låner da til og med penger til å utvide sin virksomhet, noe som også leder til at prisen på aksjen stiger på grunn av forventninger om at disse investeringene skal lønne seg.

Når renten øker blir det dyrere for selskapene og også for privatpersoner å investere penger. Det gjør at det ikke lenger ser like lyst ut for at selskapet skal øke fortjenesten og omsetningen sin i fremtiden. Renten er en ekstremt viktig faktor å ta hensyn til når man verdivurderer et selskap og selskapets aksjer.

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Tips!

Investeringer i aksjer og fond

Nordnet.no (reklame) – Åpne en gratis konto og begynn straks å handle aksjer og fond til lave avgifter på Nordnets brukervennlige handelsplattform og app. Du kan også se hva andre talentfulle investorer kjøper og selger via deres sosiale plattform Shareville.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Av: Andreas Hogmalm

Copyright Aktiekunskap.nu 2024