Under 18 år – Invester i aksjer og fond

investering for deg under 18 år

Vi fikk et spørsmål her på aksjekunnskap.no om hvordan man som mindreårig og under 18 år kan kjøpe aksjer. Vi tenkte derfor å forklare hva som gjelder, og ikke gjelder, for deg som er under 18 og vil begynne å handle med aksjer.

Kjøp aksjer under 18 – dette må mindreårige tenke på

Dersom du er under 18 er det mulig å åpne en aksjekonto, men det forutsetter at samtlige verger (dvs. foreldre/foresatte) godkjenner dette, og at disse skriver under på en avtale. I denne avtalen må vergene godkjenne at de får ha tilgang til all informasjon på aksjekontoen, og i prinsipp kan administrere alle aspekter ved denne kontoen. Så for at man som mindreårig skal kunne handle med aksjer kreves det altså noe samarbeid med foreldre. Det er da også foreldrene som har fullt innsyn i og bestemmelsesrett over den mindreåriges sparing.

Hvor passer det best for mindreårige å spare i aksjer

De fleste banker/nettbanker tillater personer under 18 år å spare i aksjer. Nordnet.no (reklame) tillater mindreårige å åpne en aksjekonto sammen med foreldrene.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Tips!

Investeringer i aksjer og fond

Nordnet.no (reklame) – Åpne en gratis konto og begynn straks å handle aksjer og fond til lave avgifter på Nordnets brukervennlige handelsplattform og app. Du kan også se hva andre talentfulle investorer kjøper og selger via deres sosiale plattform Shareville.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Av: Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2024