Under 18 år – Invester i aksjer og fond

investering for deg under 18 år

Vi fikk et spørsmål her på aksjekunnskap.no om hvordan man som mindreårig og under 18 år kan kjøpe aksjer. Vi tenkte derfor å forklare hva som gjelder, og ikke gjelder, for deg som er under 18 og vil begynne å handle med aksjer.

Kjøp aksjer under 18 – dette må mindreårige tenke på

Dersom du er under 18 er det mulig å åpne en aksjekonto, men det forutsetter at samtlige verger (dvs. foreldre/foresatte) godkjenner dette, og at disse skriver under på en avtale. I denne avtalen må vergene godkjenne at de får ha tilgang til all informasjon på aksjekontoen, og i prinsipp kan administrere alle aspekter ved denne kontoen. Så for at man som mindreårig skal kunne handle med aksjer kreves det altså noe samarbeid med foreldre. Det er da også foreldrene som har fullt innsyn i og bestemmelsesrett over den mindreåriges sparing.

Hvor passer det best for mindreårige å spare i aksjer

De fleste banker/nettbanker tillater personer under 18 år å spare i aksjer. Nordnet.no tillater mindreårige å åpne en aksjekonto sammen med foreldrene.

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Alternative investeringer

Kameo.no er en investeringsplattform hvor både privatpersoner og selskaper kan låne ut penger til ulike eiendomsprosjekter via bedriftslån. Du velger selv hvilke investeringsprosjekter du vil låne ut penger til. Den gjennomsnittlige årlige renten på disse investeringene er omtrent 9,5% per år.
Invester fra = 500 kr. Du kan lese mer om Kameo.no i vår artikkel som omhandler investeringsplattformen.

Kron.no er en ny tjeneste på markedet som gjør det lettere å investere i fond til virkelig lave priser sammenlignet med andre banker og handelsplattformer. Kron.no er en sparerobot som automatisk velger midler og fordeler risikoen på ulike verdipapirer.
Invester fra = 1000 kr. Les mer om Kron.no i vår artikkel om handelsplattformen.

Av: Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2021