RSI – Indikator i teknisk analyse

RSI

RSI (Relative Strength Index) brukes hovedsaklig i teknisk analyse for å avgjøre om et marked er overkjøpt eller oversolgt. Basert på dette opprettes dermed kjøps- eller salgssignaler basert på likevektspendling, dvs. at prisen på tilganger svinger opp og ned.

RSI brukes som oftest for de siste 14 dagene, men kan også, for visse tilganger, brukes i kortere perioder.

RSI = Forholdet mellom gjennomsnittlig utvikling på de positive børsdagene og gjennomsnittlig utvikling på de negative børsdagene – i løpet av en periode på 14 dager.

 • Overkjøpt = Kursen har steget for raskt i løpet av for kort tid, noe som sannsynligvis vil resultere i en nedadgående rekyl
 • Oversolgt = Kursen har gått ned for mye i løpet av for kort tid, noe som sannsynligvis vil resultere i en oppadgående rekyl

Mean Reversion

Å bruke RSI til å forutsi rekyler, og dermed ta kortsiktige gevinster, kalles «Mean Reversion». Ideen er rett og slett å ta korte kjøpsposisjoner når kursen er oversolgt og kortsalgs-posisjoner når kursen er overkjøpt.

Bruk plattformen & appen som IG.com/no tilbyr for teknisk analyse. Verktøyene deres er helt gratis å bruke og ligger helt i verdensklassen.

RSI-teoriens grunnleggende idé

I et sterkt stigende/fallende marked vil sannsynligheten for et rekyl øke for hver eneste dag. Spørsmålet er ikke om det kommer – men når. Dette skaper en stor sjanse for at markedet blir overkjøpt eller oversolgt, noe som dermed gir en mulighet til å ta posisjoner før markedet opplever et rekyl.

Beregn RSI

Når RSI presenteres i trading-programmer, vises det generelt under prisgrafen. En bunnlinje er på 30 (oversolgt) og en øvre på 70 (overkjøpt). (Se bildet nedenfor).

Beregn RSI

(Bildekilde: Nordnet)

RSI trenger altså ikke å beregnes manuelt, men kan enkelt sees via trading-programmer. Beregningen skjer derimot på følgende måte.

RSI = 100 – (100/(1+RS))

RS = Gjennomsnittsverdien av dagene kursen var positivt/Gjennomsnittsverdien for dagene kursen var negativ.

Eksempel
Det første trinnet er å beregne RS. I løpet av en 14-dagers periode har kursen på Astra A utviklet seg som følger:
– Opp – kursen har gått opp i 10 dager. Dette med et gjennomsnitt på 10 poeng.
– Ned – kursen har gått ned i 4 dager. Dette med et gjennomsnitt på 5 poeng.

RS = Gjennomsnittlig positive dager/gjennomsnittlig negative dager
2 = 10/5

Nå kan RSI beregnes:
RSI = 100 – (100/(1+2))
RSI = 100 – (100/3)
RSI = 100 – 33
RSI = 67

Bruk plattformen & appen som IG.com/no tilbyr for teknisk analyse. Verktøyene deres er helt gratis å bruke og ligger helt i verdensklassen.

RSI nivåer & kjøps- og salgssignaler

RSI vises med en verdi på 0 til 100. I likhet med flere andre trading-verktøy, bør RSI tolkes i den nåværende retningen av trenden. Hvis trenden er oppadgående, bør kjøpssignaler primært søkes, og hvis trenden er nedadgående, bør salgssignaler søkes.

Over 70

Tegn på at aksjen er overkjøpt.

Under 30

Tegn på at aksjen er oversolgt.

Et kjøpssignal oppstår hvis RSI går under 30 og senere går over dette nivået. Med andre ord, RSI skal passere 30 i en oppadgående RSI-trend.

På samme måte opprettes et salgssignal. I dette tilfellet hvis RSI har gått over 70 og deretter faller ned og passerer 70 i en nedadgående RSI-trend.

«Falske salgssignaler»

Hvis en aksje stiger kraftig over lang tid, vil RSI gjentatte ganger gi salgssignaler, og RSI kan forbli over 70 i lang tid. De som selger vil dermed gå glipp av en stor del av den kraftige økningen. Det finnes imidlertid et par måter å håndtere disse falske signalene på.

 • Omstartsmetoden

RSI bryter 70 fra toppen – noe som skaper et salgssignal. Nå kan imidlertid ikke flere signal oppstå før RSI er «tilbakestilt», noe som betyr at nivået har nådd 50.

Selv om RSI skulle gå over 70, og ned igjen, skaper dette ikke noen flere salgssignal. Hvis derimot RSI har vært nede på 50, «vil den starte på nytt», hvoretter vanlige salgssignaler brukes.

 • Unngå «håpefulle» selskaper

Kursen på et håpefullt selskap er hovedsakelig styrt av rykter, spekulasjoner og rent håp – ikke av selskapets reelle økonomiske utvikling. Det følger også ofte store kurshopp med denne typen selskaper uten noen spesiell grunn. Å bruke RSI på disse vil være betydelig vanskeligere enn om kun aksjer fra Large Cap eller store stabile selskaper på Mid Cap brukes i analysen.

Handle utfra Swing rejections

For å handle på grunnlag av sikrere indikatorer enn bare RSI, kan såkalte Swing Rejections brukes. Dette er en teknologi som betyr at RSI-trenden må konsolideres før en kjøpsposisjon oppstår.

Et godt eksempel på dette er en aksje som har lagt på RSI 25 og deretter gått opp til 32. Siden det betyr at RSI overstiger 30, kan den tolkes som en kjøpsposisjon. Men i stedet for å kjøpe direkte, ventes følgende utvikling: Hvis RSI faller tilbake, men uten å gå under 30, og deretter når et nytt høyeste nivå, blir trenden konsolidert.

Failure Swing (divergens)

”Failure Swing” oppstår når RSI er i et overkjøpt eller oversolgt område. Med andre ord over 70 eller under 30.

Over 70 og prisen stiger

Hvis prisutviklingen oppover og skaper nye høyere nivåer samtidig som RSI trender nedover og ikke når høyere nivåer, kalles dette en «Bearish failure swing», det er en såkalt divergens.

Som bildet nedenfor viser, stiger prisen og får nye høyder mens RSI har en nedadgående trend. Dette er derfor et eksempel på Failure Swing.

RSI trender

Under 30 år og prisen synker

En lignende situasjon oppstår hvis prisen gir nye lavere nivåer, dvs. trender nedover mens RSI trender oppover. Dette kalles «Bullish divergence» eller «Bullish failure swing». Dette er rett og slett et positivt avvik.

Momentum – Viser styrke

RSI brukes oftest for å se nivåer hvor verdien er overkjøpt eller oversolgt. Men det er også mulig å bruke RSI for å påvise en sterk trend. Selv om indikatoren indikerer en kjøps- eller salgsmulighet, fortsetter kursen i den retningen og konsoliderer trenden.

RSI kan dermed ofte klatre over 70 og forbli der i lang tid mens kursen fortsetter å stige, dvs. den trender kraftig oppover.

Det motsatte kan skje når RSI er under 30.

Dette brukes hovedsakelig i markeder med lengre stabile trender og ikke i markeder der det kan forventes kortsiktige rekyler. Du må derfor danne deg et klart bilde av aksjen eller verdien du analyserer. Har den en tendens til å svinge kraftig, eller har den en tendens til å virkelig trende når den begynner å trende? Råvarer er et god eksempel på en ressurs som ofte trender betydelig.

RSI og divergenser

Positiv divergens – Bullish

I det tillfelle en RSI som ligger under 30 trender oppover samtidig som kursen på tilgangen faller, oppstår en såkalt positiv divergens (også kalt bullish divergens).

Dette kan indikere at kursen nærmer seg bunnen og vil snu og stige igjen snart. Da kan et kjøp være fornuftig med tanke på at styrken i prisfallet synker og at kursen når som helst kan stige oppover igjen.

Negativ divergens – Bearish

Hvis en RSI er over 70, men trender nedover samtidig som prisen på tilgangen stiger, oppstår en såkalt negativ divergens. Dette kan i så måte indikere et tegn på at en korreksjon i løpet av kort tid vil komme. For å delta i denne forventede utviklingen kan enten aksjen selges eller en “kort” posisjon inntas via verdipapirer som tilbyr denne typen trading.

Standard innstillinger og justeringer

Standard innstilling

 • 14 dager
 • RSI 70 Overkjøpt
 • RSI 30 Oversolgt

Avhengig av tilgjengelighet

Ulike tilganger har ulike nivåer av volatilitet. En høy RSI i en bestemt tilgang indikerer ikke nødvendigvis at tilgangen er overkjøpt.

Det er høyst anbefalt å teste seg selv på den historiske kursen og følge med på når RSI indikerer på overkjøpt og oversolgt nivå. Det som kan justeres er nøyaktig antall dager og når nivåene av overkjøpt eller oversolgt.

Bull- eller bearmarket

Under et bullmarket kan høye RSI-verdier ofte forekomme uten at tilgangen nødvendigvis er blitt klassifisert som overkjøpt. Samtidig kan den nedovergående trenden komme relativt raskt. Det er her dyktige traderere skiller seg fra amatørene! De kan nemlig raskt registrere når tilgangen bør fortsette å utvikle seg, og når den går i likevekt.

Handle verdipapirer basert på RSI

Den enkleste måten å starte på er å åpne en gratis konto på Ig.com/no og bruke deres gratis handelsplattform. Her vil du finne mange klassiske indikatorer for teknisk analyse. Å jobbe med IG når det gjelder teknisk analyse er etter vår mening det åpenbare valget.

 1. Gå til en hvilken som helst aksje du vil analysere
 2. Klikk på «Legg til indikator» (bildet med søyler)
 3. Klikk på ”RSI”
 4. Programmet viser automatisk standardinnstillingen 14, 70, 30.
 • RSI-verdi 14 viser de siste 14 periodene (vanligvis dager)
 • En RSI-verdi på over 70 indikerer at aksjen er overkjøpt
 • En RSI under 30 indikerer at aksjen er oversolgt

Når den seg disse nivåene, har aksjen en tendens til å bevege seg i motsatt retning.

Bruk plattformen & appen som IG.com/no tilbyr for teknisk analyse. Verktøyene deres er helt gratis å bruke og ligger helt i verdensklassen.

Eksempel – RSI i praksis

Følgende bilde er fra et eksempel der Nordnet forklarer RSI med et eksempel fra den svenske børsen OMX30 i 2020 fra januar til september. Den øvre delen er indeksen og den nedre delen viser RSI i løpet av denne tidsperioden.

RSI i praktiken(Bildekilde: Nordnet)

Koronapandemien skapte ekstremt salgspress og RSI bemerket at indeksen var oversolgt. Dette er en klassisk mulighet hvor markedet kan ha handlet sterkere enn «nødvendig», noe som dermed skaper en kjøpsmulighet.

Gradvis gjenoppretter kursen for å til slutt bli overkjøpt i juni måned. Tilliten til gjenvekst økte så raskt at RSI viste en overkjøpt valutakurs. Dette kan av den grunn sees på som en salgsmulighet.

Alternative RSI-metoder

Connors RSI

Basert på RSI forklart ovenfor, er dette en mer forseggjort RSI med flere parametere. Connors RSI viser gjennomsnittet av tre forskjellige nivåer.

 1. RSI-verdi (se ovenfor).
 2. Lengden på trenden – Hvor mange dager på rad aksjen har hatt en positiv eller negativ utvikling.
 3. Endring – Siste prisendring i prosenter.

RSI2

En kortere RSI med en gjennomsnittsverdi på bare 2 dager.

 • 2 dagars period
 • RSI-värde 10 = översålt, dvs. köpläge
 • RSI-värde 50 = överköpt. dvs. säljläge

RSI Extreme

 • Ofte kortere enn 14 dager, for eksempel 9
 • RSI-verdi på 95 eller mer, andelen selges
 • RSI-verdi på 5 eller lavere, kjøpet fullføres

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Tips!

Investeringer i aksjer og fond

Nordnet.no (reklame) – Åpne en gratis konto og begynn straks å handle aksjer og fond til lave avgifter på Nordnets brukervennlige handelsplattform og app. Du kan også se hva andre talentfulle investorer kjøper og selger via deres sosiale plattform Shareville.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Av: Andreas Hogmalm

Les mer om emnet

Trading & teknisk analyse

  Copyright Aktiekunskap.nu 2024