Netto aktivaverdi

Netto aktivaverdi

Netto aktivaverdi er et av mange nøkkeltall som gir en pekepinn på hvor høy eller lavt en aksje er priset på børsen sammenlignet med de pengene som finnes i aksjeselskapet. Dette nøkkeltallet er lett tilgjengelig på diverse tjenester, men man også enkelt regne det ut selv. I denne artikkelen går vi igjennom hvordan netto aktivaverdi defineres og gir noen eksempler på hvordan det kan beregnes.

Definisjon av netto aktivaverdi

For å kunne beregne netto aktivaverdi så trenger du å ha tilgang til selskapets balanseregnskap og hvor mange aksjer som finnes i markedet. I balanseregnskapet er det kapitalbeholdning man benytter, det vil si, informasjon om verdier minus gjeld.

Selve definisjonen på netto aktivaverdi ser du her:

Netto akvitaverdi: = Kapital (driftsmidler – gjeld) / Antall aksjer.

Det kan være interessant å tenke litt på hva kapitalen i bedriften innebærer. Det er nemlig ikke selskapets egne penger, men aksjeeiernes penger. Kapitalen tilhører nemlig aksjonærene.
Når kapitalen beregnes gjennom å ta driftsmidler minus gjeld fra balanseregnskap pleier man ofte å kalle dette for bokført aksjekapital eller synlig aksjekapital.

Det går også an å benytte seg av justert aksjekapital i beregningen. Dette vil i visse tilfeller opplyses av selskapet, eller man kan regne det ut selv. Om man ønsker å regne det ut selv kan man løse følgende ligning:

JAK = Aksjekapital + Midler etter skatt

Eksempel på beregning av nøkkeltallet

Som vi nevnte over finner man denne informasjonen i balanseregnskapet til selskapet. Når vi har aksjekapital samt antall frie aksjer er det lett å regnne ut netto aktivaverdi. For å gi et eksempel på netto aktivaverdi tar vi for oss lastebilprodusenten Volvo (ikke personbilavdelingen) som de aller fleste kjenner til. Her benytter vi oss av den tredje kvartalsrapporten fra 2013 for å finne informasjonen vi trenger.

I balanseregnskapet ser vi at aksjekapital er på 76035 millioner kroner og antallet frie aksjer 2028 millioner. For å regne ut netto aktivaverdi løser vi følgende regnestykke:

netto aktivaverdi

Vi kan deretter sammenligne netto aktivaverdi mot aksjekursen som ligger på ca. 84 kroner per i dag. Betyr det at aksjen er dyr? Utfordringen med denne typen analyser som aksjeeier er at det ikke er lett å avgjøre størrelsen på aksjekapitalen. Det kan finnes såkalte usynlige eiendeler, forskning og utvikling, goodwill m.m. som ikke vises i balanseregnskapet.

Tolkning av netto aktivaverdi

  • Det vanskelige med å tolke netto aktivaverdi handler altså om å gjøre en riktig vurdering av selskapets eiendeler og dermed aksjekapitalen. Det er først og fremst i industriselskaper at dette er vanskelig.
  • Derimot bruker netto aktivaverdi å være enklere å regne ut i investeringsselskapet der kapitalen er enklere å beregne. Disse typer selskap eier først og fremst aksjer i andre selskapet, og netto aktivaverdi gir derfor et tydeligere bilde på hvordan aksjekursen står i forhold til selskapets aksjekapital. Det er i denne sammenheng at man pleier å nevne at investeringsselskap handles med nettorabatt, det vil si, at netto aktiva verdi er høyere enn det aksjekursen skulle tilsi.
  • Det er også mulig å benytte seg av justert aksjekapital i denne beregningen av netto aktivaverdi. I visse tilfeller vil dette oppgis av selskapet i kvartalsrapporten. Dersom det ikke opplyses kan man enkelt regne dette ut selv.

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Tips!

Investeringer i aksjer og fond

Nordnet.no (reklame) – Åpne en gratis konto og begynn straks å handle aksjer og fond til lave avgifter på Nordnets brukervennlige handelsplattform og app. Du kan også se hva andre talentfulle investorer kjøper og selger via deres sosiale plattform Shareville.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Alternative investeringer

Kameo.no er en investeringsplattform hvor både privatpersoner og selskaper kan låne ut penger til ulike eiendomsprosjekter via bedriftslån. Du velger selv hvilke investeringsprosjekter du vil låne ut penger til. Den gjennomsnittlige årlige renten på disse investeringene er omtrent 9,5% per år.
Invester fra = 500 kr. Du kan lese mer om Kameo.no i vår artikkel som omhandler investeringsplattformen.

Av: Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2024