Netto aktivaverdi

Netto aktivaverdi er et av mange nøkkeltall som gir en pekepinn på hvor høy eller lavt en aksje er priset på børsen sammenlignet med de pengene som finnes i aksjeselskapet. Dette nøkkeltallet er lett tilgjengelig på diverse tjenester, men man også enkelt regne det ut selv. I denne artikkelen går vi igjennom hvordan netto aktivaverdi defineres og gir noen eksempler på hvordan det kan beregnes.

Definisjon av netto aktivaverdi

For å kunne beregne netto aktivaverdi så trenger du å ha tilgang til selskapets balanseregnskap og hvor mange aksjer som finnes i markedet. I balanseregnskapet er det kapitalbeholdning man benytter, det vil si, informasjon om verdier minus gjeld.

Selve definisjonen på netto aktivaverdi ser du her:

Netto akvitaverdi: = Kapital (driftsmidler – gjeld) / Antall aksjer.

Det kan være interessant å tenke litt på hva kapitalen i bedriften innebærer. Det er nemlig ikke selskapets egne penger, men aksjeeiernes penger. Kapitalen tilhører nemlig aksjonærene.
Når kapitalen beregnes gjennom å ta driftsmidler minus gjeld fra balanseregnskap pleier man ofte å kalle dette for bokført aksjekapital eller synlig aksjekapital.

Det går også an å benytte seg av justert aksjekapital i beregningen. Dette vil i visse tilfeller opplyses av selskapet, eller man kan regne det ut selv. Om man ønsker å regne det ut selv kan man løse følgende ligning:

JAK = Aksjekapital + Midler etter skatt

Eksempel på beregning av nøkkeltallet

Som vi nevnte over finner man denne informasjonen i balanseregnskapet til selskapet. Når vi har aksjekapital samt antall frie aksjer er det lett å regnne ut netto aktivaverdi. For å gi et eksempel på netto aktivaverdi tar vi for oss lastebilprodusenten Volvo (ikke personbilavdelingen) som de aller fleste kjenner til. Her benytter vi oss av den tredje kvartalsrapporten fra 2013 for å finne informasjonen vi trenger.

I balanseregnskapet ser vi at aksjekapital er på 76035 millioner kroner og antallet frie aksjer 2028 millioner. For å regne ut netto aktivaverdi løser vi følgende regnestykke:

netto aktivaverdi

Vi kan deretter sammenligne netto aktivaverdi mot aksjekursen som ligger på ca. 84 kroner per i dag. Betyr det at aksjen er dyr? Utfordringen med denne typen analyser som aksjeeier er at det ikke er lett å avgjøre størrelsen på aksjekapitalen. Det kan finnes såkalte usynlige eiendeler, forskning og utvikling, goodwill m.m. som ikke vises i balanseregnskapet.

Tolkning av netto aktivaverdi

  • Det vanskelige med å tolke netto aktivaverdi handler altså om å gjøre en riktig vurdering av selskapets eiendeler og dermed aksjekapitalen. Det er først og fremst i industriselskaper at dette er vanskelig.
  • Derimot bruker netto aktivaverdi å være enklere å regne ut i investeringsselskapet der kapitalen er enklere å beregne. Disse typer selskap eier først og fremst aksjer i andre selskapet, og netto aktivaverdi gir derfor et tydeligere bilde på hvordan aksjekursen står i forhold til selskapets aksjekapital. Det er i denne sammenheng at man pleier å nevne at investeringsselskap handles med nettorabatt, det vil si, at netto aktiva verdi er høyere enn det aksjekursen skulle tilsi.
  • Det er også mulig å benytte seg av justert aksjekapital i denne beregningen av netto aktivaverdi. I visse tilfeller vil dette oppgis av selskapet i kvartalsrapporten. Dersom det ikke opplyses kan man enkelt regne dette ut selv.

Les mer om emnet

Fundamental analyse

Copyright Aksjekunnskap.no 2020