MA200 – 200 dagers glidende gjennomsnitt

Ma200 - 200 dagers glidende gjennomsnitt

MA200 er det mest brukte glidende gjennomsnittet i teknisk analyse. MA200 = gjennomsnittsprisen på de siste 200 stolpene/tidsenhetene.

Det er dagsgrafen MA200 som brukes mest. I en dagsgraf oppdateres grafen/priskurven en gang per dag med en ny

MA200 som strategi og kjøp eller salgssignal

Glidende gjennomsnitt brukes for å avgjøre om trenden peker opp eller ned. Den brukes også for avdekke kjøps eller salgssignaler.

Når man bedømmer trenden ved hjelp av glidende gjennomsnitt for å avdekke kjøp eller salgssignaler så ser man på når prisen bryter over det glidende snittet. Dette er et kjøpssignal, og når prisen faller under er det et salgssignal da dette indikerer starten på en fallende trend.

Avgjøre trend med MA200

  • Glidende gjennomsnitt peker oppover = Stigende trend/positivt
  • Glidende gjennomsnitt peker nedover = Fallende trend/negativt
  • Prisen ligger over det glidende snittet = Stigende trend
  • Prisen ligger under det glidende snittet = fallende trend
Trend med MA200
Trend med MA200

Kjøp og salgssignaler med MA200

  • Prisen/kursen handles over MA200 = kjøp
  • Prisen/kursen handles under MA200 = selg
köp och säljsignal med MA200
Kjøp og salgssignal med MA200

Dødskryss og gyllent kryss

MA200 i dagsgrafen rukes også for å avdekke signaler via det såkalte dødskrysset eller det gylne krysset. For å kunne finne disse kryssene må man også legge inn MA50-grafen.

  • Gyllent kryss = MA50 krysser MA200 nedenifra
  • Dødskryss = MA50 krysser MA200 ovenifra

Forklaringen bak det gylne krysset er at den korte trenden (MA50) peker oppover og bryter igjennom den lange trenden (MA200) nedenifra.
Dette signaliserer at en langsiktig stigende trend kan være på veg, eller allerede er i gang. Dette avgjøres av hvordan MA200 ser ut i sanntid.

Forklaringen på dødskrysset er at den korten trenden (MA50) peker nedover og bryter gjennom den lange trenden (MA200) ovenifra. Det signaliserer at en langsiktig fallende trend kan være på vei, eller allerede har begynt. Dette avgjøres av om hvorvidt MA200 peker opp eller ned i siste måling.

Les mer om emnet

Trading & teknisk analyse

    Copyright Aksjekunnskap.no 2020