Cardano (ADA) | Komplett guide 2021

Cardano

Cardano er en blokkjede for dApper og Smarte kontrakter – slik som Ethereum, EOS m.fl.

Det som er unikt med Cardano, derimot, er at blokkjeden skal være tryggere, raskere og mer skalerbar enn dens “konkurrenter”. I tillegg til at den har interoperabilitet, dvs. at den kan samhandle med flere andre blokkjeder.

Den totale verdien av ADA i desember 2020 var på USD 1 984 400 500, noe som betyr at den på daværende tidspunkt var den åttende største kryptovalutaen i verden.

Posisjonen, blant de ti største valutaene, ble ettertrykkelig konsolidert i 2020, da verdien mer enn firedoblet seg i løpet av de første 11 månedene av året.

Hensikten med Cardano er å kunne tilby “tredje generasjons blokkjede” – med løsninger på flere av de store problemene som vi har erfart med tidligere blokkjeder. Dette gjelder elementer som sikkerhet, skalerbarhet, hastighet og holdbarhet.

I tillegg er målet at Cardano skal kunne samhandle med andre blokkjeder og bli et slags “internett av blokkjeder”. I tillegg til å være “broen” mellom forskjellige kjeder, må blokkjeden løse problemer i forbindelse med anonymitet, noe som betyr at bankene ofte stiller seg kritiske til håndteringen av kryptovalutaer.

Å investere i ADA betyr et håp om at Cardano vil bli en av fremtidens mest aksepterte blokkjeder. En blokkjede som “sammenkobler” forskjellige blokkjeder til et velfungerende økosystem. Dette er et ekstremt komplekst prosjekt – som, gitt at de når målet sitt, kan bli ekstremt vellykket.

For å ta en posisjon i denne kryptovalutaen bruker vi ofte plattformen etoro.com/no. Der kan du gå både langt og kort i aksjer, indekser, råvarer, kryptovaluta, etc. på en sømløs måte både direkte i aktiva og via CFD-er med og uten giring.

Er du usikker på hvordan CFD-er fungerer kan du lese vår CFD-guide og lære alt du trenger å vite om dette.

Disclaimer: 77 % av privatpersoner som handler via Etoro taper penger når de handler med CFD-er. Du bør derfor vurdere nøye om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine som finnes.

Hva er Cardano?

Cardano ble grunnlagt av blant andre Charles Hoskinson i 2015. Valutaen til blokkjeden, ADA, ble lansert høsten 2017, og det var da flere og flere mennesker fikk øynene opp for denne blokkjeden.

Kort sagt, er dette en plattform der dApper, smarte kontrakter og hvor betalinger kan implementeres. Dels kan den sammenlignes med et operativsystem på en mobiltelefon hvor forskjellige apper og funksjoner er i stand til å samhandle.

Cardano – The Internet of Blockchains

Cardano tilhører “tredje generasjon blokkjeder”, noe som betyr at de startet fra tidligere blokkjeder og prøvde å finne forbedringer på punktene der svakheter ble funnet. Fremfor alt er det unike løsninger for:

Sikkerhet

Cardano er skrevet på Haskell-programmeringsspråket, og for smarte kontrakter brukes Plutus-programmeringsspråket. Fordelen med dette er at det blir mye lettere å lage smarte kontrakter uten sikkerhetsfeil. Med et programmeringsspråk som er matematisk og logisk strukturert, kan eventuelle programmeringsfeil oppdages tidlig. Den økte sikkerheten skjer gjennom Formal Verification, noe som betyr at smarte kontrakter kan kontrolleres for sikkerhet før lansering.

Smart Contract – For dummies

I tillegg er det også mulig å lage smarte kontrakter via programmeringsspråket Marlow, som kan forklares som å være “Plutus for nybegynnere”. Denne kan brukes av folk som ikke har noen tidligere kunnskap innen programmering. Gjennom et enkelt program kan alle lage enkle smarte kontrakter som kan samhandle med blokkjeden.

Økologisk bærekraft

Proof of Work, som Bitcoin bruker, krever store mengder energi ettersom alle datamaskiner som er en del av nettverket “konkurrerer” om å løse ligninger og skape fremtidige blokker. For å unngå dette brukes Proof of Stake i stedet. Alle som har Cardano kan stemme på hvem som skal være noden (sporleder) og derved verifisere transaksjoner og sikre blokkjede.

Økonomisk bærekraft

Mange kryptovalutaer starter med en ICO (initial coin offering) når penger dras inn for prosjektet. Disse brukes til å utvikle blokkjeden basert på målet i dens whitepaper. Men hva skjer når det går tomt for penger? Hvilke insentiver finnes det da for forbedringer?

Cardano har løst dette problemet med “Treasure”. En ekstremt liten del av kostnaden for hver transaksjon i nettverket går til Treasure: Det blir dermed et fond som etterfylles regelmessig.

Imidlertid har ingen person eller organisasjon kontroll over fondet. I stedet er det en smart kontrakt som kan distribuere deler av fondet forutsatt at nettverket stemmer gjennom et forslag mottatt fra en utvikler.

På denne måten skapes en økonomisk bærekraftig utvikling for blokkjeden med et fond som alltid har eiendeler og et insentiv for utviklere å sende inn forslag.

Skalerbart

Et klassisk problem i blokkjeder er skalerbarheten. Hvordan vil den håndtere den økte mengden transaksjoner som kreves i fremtiden? Her tilbyr Cardano løsninger for både hastighet og båndbredde, for å nevne noen få eksempler.

For å løse problemet med hastighet bruker Cardano Proof of Stake. Dette er også noe Ethereum har begynt å emigrere til med Ethereum 2.0 (des. 2020).

Innen skalerbarhet er også problemet med båndbredde funnet. Vanligvis har hver node en kopi av hele blokkjeden. Hvis blokkjeden skulle motta tusenvis av transaksjoner per sekund, ville det stille svært høye krav til båndbredden til de som er noder. Så mye at mange ikke kunne være det.

Løsningen er å dele nettverket i “sub-nettverk”. Dette via en teknologi som heter RINA (Recursive InterNetwork Architecture). I dette tilfellet vil hver node primært fungere innenfor sitt respektive nettverk, men kan også om nødvendig kommunisere med andre undernettverk.

Cardanos slagord på hjemmesiden deres
Cardanos slagord på hjemmesiden deres

Samhandling med andre systemer

I dag finnes det hundrevis av forskjellige kryptovalutaer i forskjellige blokkjeder. De fleste kan ikke samhandle med hverandre – for eksempel var det lenge umulig å sende Bitcoin til Ethereum. Dette er imidlertid løst på Ethereum ved å utvikle “wrapped” coins.

Cardano ønsker å være broen mellom forskjellige blokkjeder, slik at forskjellige typer coins kan sendes uten at disse først må byttes ut via en exchange, slik som er tilfelle per i dag.

Men de ønsker også å skape større samhandling med nasjonale valutaer. I dag hersker det stor skepsis til kryptovalutaer blant banker og finansinstitusjoner. Dette er hovedsakelig fordi kryptovalutaer er så anonyme.

Et mål med Cardano er derfor å utvikle en funksjon som gjør at frivillige metadata kan brukes som merking på transaksjoner. Kryptovaluta som går inn på en konto kan således for eksempel merkes med:

 • Fra Ole Hansen i Oslo
 • Till Nils Jensen
 • For betaling av en bil

Ved at bankene dermed får et grunnlag og med sikkerhet kan spore pengene, kan de også muligens også håndtere kryptovalutaer på en enklere måte enn det som er tilfelle i dag.

I motsetning til for eksempel Bitcoin, er ikke Cardano negativt innstillt mot den nasjonale valutaen. I stedet ønsker de å se at disse forskjellige pengesystemene samhandler og eksisterer side om side.

(8 min som forklarer Cardano)

For å ta en posisjon i denne kryptovalutaen bruker vi ofte plattformen etoro.com/no. Der kan du gå både langt og kort i aksjer, indekser, råvarer, kryptovaluta, etc. på en sømløs måte både direkte i aktiva og via CFD-er med og uten giring.

Er du usikker på hvordan CFD-er fungerer kan du lese vår CFD-guide og lære alt du trenger å vite om dette.

Disclaimer: 77 % av privatpersoner som handler via Etoro taper penger når de handler med CFD-er. Du bør derfor vurdere nøye om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine som finnes.

Fremtiden for Cardano

Cardano er fortsatt en relativt ny blokkjede. I 2021 forventes det å bli lansert smarte kontrakter – noe som har eksistert i Ethereum i flere år. Men det er ikke bare smarte kontrakter som lanseres, men også mer unike funksjoner og tjenester.

 • Smarte kontrakter

Den grunnleggende funksjonen på Cardano, smarte kontrakter, vil bli lansert i 2021.

 • Konvertere ERC20 til Cardano

At Cardano er en konkurrent til Ethereum er tydelig i det faktum at de forventes å lansere en mulighet til å migrere ERC20-tokens fra Ethereum (med dyre transaksjonsgebyrer) til Cardano (lave gebyrer). De vil ta over en av funksjonene som gjorde Ethereum så populære – ERC20-tokens.

 • Stablecoin

Cardano planlegger å lansere sin egen stablecoin med målet om å bli mer stabil og bedre enn MakerDAO.

 • Staking

I motsetning til mange andre kryptovalutaer er det ingen “lock-in-periode” ved staking. I løpet av noen få sekunder kan du starte eller avslutte staking. Dette gjøres ved å holde ADA i en Yoroi wallet. Et alternativ er å kjøre en egen stakingpool – men de fleste velger å delegere til et allerede eksisterende pool. Avkastningen for staking er ca. 5% per år, og utbetaling skjer hver 5. dag.

Også her skiller Cardano seg ut fra mange andre kryptovalutaer som bruker Proof of Stake. For å unngå at det kun blir et fåtall store pools (redusert desentralisering), er det satt en grense for hvor mye et pool kan tjene. Med andre ord – hvis det blir for mye staking, reduseres avkastningen gradvis. Dette i seg selv er et insentiv for de som delegerer til å velge et annet pool.

(Cardano – Get ready for ADA Surge in 2021 / Coin Bureau)

Investere i ADA

Selv om ADA er en av de ti største kryptovalutaene, kan ikke kjøp gjøres på Coinbase. Imidlertid har noen andre børser ADA. Et annet alternativ er å investere i CFD-er, som dermed har ADA som underliggende tilgang.

CFD – Kjøp via f.eks. eToro

Via CFD-plattformen eToro.com/no Investeringer kan gjøres gjennom CFD-er i rundt 15 forskjellige kryptovalutaer. Fordelen med eToro er at plattformen er utrolig brukervennlig og at det ikke kreves kunnskap om kryptovalutaer for at investering skal kunne finne sted. Minste innskudd er 25 USD..

Fordeler

 • Gratis innskudd via Paypal og bankoverføring
 • Veldig brukervennlig plattform
Hvordan kjøpe denne kryptovalutaen
Hvordan kjøpe denne kryptovalutaen

Disclaimer: 77 % av privatpersoner som handler via Etoro taper penger når de handler med CFD-er. Du bør derfor vurdere nøye om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine som finnes.

Kryptovaluta – Kjøp via f. eks. Binance

Hvis du ønsker å foreta en investering direkte i kryptovaluta ADA, kan kjøp gjøres via kryptobørser som f. eks. Binance.com og BitPanda.com (Coinbase har ikke ADA).

Fordelene med å kjøpe ADA via en børs er at de kan sendes til hvilken som helst wallet, veksles og brukes som betalingsmiddel. I tillegg er det mulig å få passiv avkastning bare ved å ha dem i en wallet.

Fordeler

 • Få avkastning som stakeholder
 • Kan veksles til flerede hundre andre valutaer
 • Kan brukes på Cardano

Verdiutvikling av ADA

ADA ble lansert høsten 2017, bare noen få måneder før den største oppturen i kryptohistorien. På bare tre måneder gikk kursen fra 0,025 til 1,33. En økning på ekstreme 5200%. Riktignok åpnet flere og flere for “tredje generasjons blokkjeder” allerede da, men fremfor alt var det et løft uten sidestykke i hele kryptoverdenen.

Langsiktig graf over utviklingen i Cardano
Langsiktig graf over utviklingen i Cardano

Etter flere fall fram til januar 2019 lå kursen på rundt 0,33, hvoretter det har skjedd en kraftig økning de siste årene. Dette gjaldt ikke minst for 2020 når kursen mangedoblet seg. Denne kraftige økningen i verdi kan skyldes både en generelt sterk verdiutvikling i kryptoverdenen, og at Cardano kom med nyheter om hva som vil bli implementert i deres nettverk i 2021.

Verdiutvikling på Cardano-valutaen fra januar 2019
Verdiutvikling på Cardano-valutaen fra januar 2019

Fra januar 2019 (0,030 USD) økte valutakursen kraftig til desember 2020 (0,16 USD). En økning på 430% på to år. De som tror at Cardano vil bli det “neste Ethereum”, derimot, mener at verdien er langt under hva den burde være.

Hva bestemmer prisen på ADA?

Prisen på ADA bestemmes av tilbud og etterspørsel – på samme måte som med alle kryptovalutaer. Kan Cardano bli like stor som Ethereum er i dag? Hvis de lykkes med de målene som er satt, kan de til og med være bedre enn Ethereum … Ikke minst hvis de blir “internet of Blockchains”.

Vil blokkjeder og kryptovalutaer bli byggesteinene i fremtidens økonomiske system? Vil Cardano bli koblingsleddet mellom disse kryptovalutaene og mellom krypto og fiat? I så fall kan etterspørselen øke ekstremt mye – og dermed også prisen.

For å ta en posisjon i denne kryptovalutaen bruker vi ofte plattformen etoro.com/no. Der kan du gå både langt og kort i aksjer, indekser, råvarer, kryptovaluta, etc. på en sømløs måte både direkte i aktiva og via CFD-er med og uten giring.

Er du usikker på hvordan CFD-er fungerer kan du lese vår CFD-guide og lære alt du trenger å vite om dette.

Disclaimer: 77 % av privatpersoner som handler via Etoro taper penger når de handler med CFD-er. Du bør derfor vurdere nøye om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine som finnes.

Fordypningsstudie: En times langt intervju av svenske Ivan on Tech med grunnleggeren av Cardano. Intervjuet er på engelsk.

Av: Andreas Hogmalm

Copyright Aktiekunskap.nu 2024