Informasjon om Bitcoin og hvor du kan kjøpe denne kryptovalutaen

Bitcoin

Bitcoin er verdens første, største og mest brukte kryptovaluta. Valutaen ble opprettet i 2008 med mål om å kunne tilby et alternativ til det monetære systemet som bygger opp vealle rdens nasjonale valutaer.

Dette er en peer-to-peer-valuta, noe som betyr at ingen nasjon, bank eller selskap kontrollerer den. Transaksjoner kan således skje mellom personer uten noen interaksjon fra en tredjepart.

Bitcoin aksjekurs

Den totale verdien av Bitcoin i november 2020 var på 249 271 540 320 USD. Dette kan sammenlignes med norges totale nasjonalbudsjett, som i 2020 var på omtrent 122 milliarder NOK.

Formålet med Bitcoin er å tilby et alternativt pengesystem – helt uten påvirkning fra stater, politikk og banker. I stedet opprettholdes sikkerheten og stabiliteten gjennom et stort nettverk av datamaskiner. Hver datamaskin har en kopi av loggen (alle transaksjoner) og legger til datakraft for å kunne beregne fremtidige blokker i blokkjeden (fremtidige transaksjoner). 

Med en desentralisert valuta basert på digital kode, kan transaksjoner finne sted mellom privatpersoner uten at banker, nasjoner eller institusjoner kan påvirke verdien, transaksjonene eller tilgangen til egenkapital.

Trenger vi egentlig denne kryptovalutaen?

Her hjemme i Norge, hvor staten har høy troverdighet, har Bitcoin ikke begynt å bli implementert som betalingssystem i særlig stor grad. Bitcoin er derimot mye mer vanlig i nasjoner med en svak stat, høy inflasjon og liten tillit til stater/banker. I tillegg aksepteres Bitcoin som betalingsmiddel i for eksempel Japan (ofte i forkant av teknologien) og Sveits.

Bitcoin er oomtalt som “The internet of Money”. Dette betyr at valutaen kan ha samme store innflytelse over det monetære systemet som internett fikk gjennom informasjonsflyten. Med kryptovalutaer kan for eksempel de 1,7 milliarder menneskene som ennå ikke har tilgang til banksystemer, starte en E-lommebok og motta/sende kryptovaluta i løpet av et minutt.

Å investere i Bitcoin betyr å investere i troen på at kryptovalutaer vil bli en åpenbar del av verdens økonomiske system, og at Bitcoin vil forbli den største valutaen. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at Bitcoin vil bli et vanlig betalingsmiddel. Mange tror i stedet at valutaen vil ta posisjonen til gull – men i digital form.

Hva er Bitcoin?

For lettere å forklare Bitcoin, og hvorfor valutaen i økende grad brukes, er denne artikkelen basert på disse tre spørsmålene:

Hvilke problemer løser Bitcoin?

Ved å forstå hva penger er og hvordan dagens pengesystem fungerer, er det også lettere å forstå hvorfor noen oppfant Bitcoin og hvorfor valutaen vokser i popularitet.

Hvordan fungerer Bitcoin?

Ved å forstå hvordan Bitcoin fungerer (hovedsakelig ut fra et brukerperspektiv), gis det en forståelse av hvordan valutaen er strukturert og kan brukes.

Hvordan kan man investere i Bitcoin?

Ved å forstå hvilke alternativer som fins for investering, kan det beste alternativet velges avhengig av hva målet med investeringen er. Er det bare å delta i Bitcoins mulige verdiøkning, eller bør disse coins brukes til andre formål (betaling, trading, osv.).

For å ta en posisjon i denne kryptovalutaen bruker vi ofte plattformen etoro.com/no. Der kan du gå både langt og kort i aksjer, indekser, råvarer, kryptovaluta, etc. på en sømløs måte både direkte i aktiva og via CFD-er med og uten giring.

Er du usikker på hvordan CFD-er fungerer kan du lese vår CFD-guide og lære alt du trenger å vite om dette.

Disclaimer: 77 % av privatpersoner som handler via Etoro taper penger når de handler med CFD-er. Du bør derfor vurdere nøye om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine som finnes.

Hvilke problemer løser Bitcoin?

Bitcoin kan sees på som et produkt av finanskrisen. En krise som viste tydelige svakheter i dagens pengesystem. Stater måtte gå inn med milliarder for å støtte bankene som hadde som oppgave å skape og vedlikeholde det økonomiske økosystemet. Samtidig kan stater “skape” penger og på denne måten øke inflasjonen radikalt i et land.

Så, hva er alternativet til å stole på at stater og banker håndterer valutaen riktig? Bitcoin.

Først og fremst er det viktig å forstå at alle pengesystemer er basert på troverdighet.

Dagens penger – Bygger på troverdighet

Alle nasjonale valutaer er sentraliserte og basert på troverdighet mellom valutaens brukere og deres utstedere. Tidligere ble gullmyntbaser brukt, noe som betyr at en mynt hadde like høy verdi i edelt metall som pålydende på mynten. I teorien kunne den således smeltes ned og selges. Dermed var det en reell verdi uavhengig av hvilken pengepolitikk som ble implementert av staten.

Gullmyntbase = Valutaen har en verdi i saken/materialet

I dag finnes det ingen slik forbindelse, men de som har valutaen må ganske enkelt stole på staten som utsteder valutaen.

Avhengig av hvordan staten handler, vil valutaen bli mer eller mindre verdifull. Dette er både gjennom inflasjon i landet og verdien av valutaen i forhold til andre valutaer. Men grunnlaget er at valutaens brukere stoler på en sentral aktør – valutaen er altså sentralisert.

”When banks have a mandate to create money, or value, they basically control the flow of value in the world – which gives them almost unlimited power”

I dag brukes nasjonal valuta (fiat) uten at valutaen støttes av noen direkte verdi (f.eks. gull). En stat kan dermed trykke opp så mye penger som den vil og fremdeles hevde at det er verdt et visst beløp. Det handler om troverdighet og at sedler representerer en verdi i stedet for å inneha en verdi i seg selv.

Nasjonal valuta = Valutaen har en verdi fordi staten hevder det

Bitcoin fungerer på samme måte. Den representerer en verdi – uten å være støttet av noen fysisk verdi.

Bitcoin = Valutaen har en verdi fordi brukerne anser det slik

Fordelene med Bitcoin i forhold til dagens banksystem. Et intervju fra Nordnet med Bitcoin-ekspert Ludvig Öberg.

Løsning 1 – Desentralisering

Det finnes få mennesker i Norge som vil hevde at den pengepolitikken som føres i landet ødelegger nordmenns økonomi. Nesten alle ser på staten som stabil og troverdig og med en fungerende administrasjon. Av den grunn har ikke Norge vært det landet hvor Bitcoin har blitt etablert raskest.

På den annen side finnes det i land hvor befolkningens troverdighet til staten er lav at Bitcoin har begynt å bli brukt raskere. Dette gjelder ikke minst i land som Venezuela, som på et tidspunkt var det landet i verden som hadde flest transaksjoner med kryptovaluta per innbygger. Der er også innbyggernes troverdighet overfor staten ekstremt lav. Hvis du ikke stoler på de som utsteder valutaen – hvorfor stole på valutaen? Dette var også en valuta som hadde hyperinflasjon.

Ved å desentralisere valutaen blir makten fjernet fra stater og banker. I stedet er det koden som helt og holdent bestemmer hvordan valutaen vil handle.

Løsning 2 – Du sitter selv med makten over din kapital

En bank har rett til å fryse en persons kapital hvis banken mistenker hvitvasking eller kriminelle handlinger har blitt begått. Kapitalen kan således fryses før en domstol har avgjort om personen har handlet kriminelt eller ikke.

I tillegg kan bankene bestemme hvilke mottakere pengene ikke kan sendes til fra bankkontoen. I 2020 tillot for eksempel flere banker ikke kundene sine å sende penger til kryptobørser.

Med Bitcoin er det brukeren som er ansvarlig for sin egen kapital – ikke bankene. Dette kan også virke “unødvendig” her hjemme i Norge, hvor de fleste stoler på bankene og rettsvesenet. Men i andre land kan penger ikke sendes til spesifikke organisasjoner (klassifisert som statsfiendlige), osv. Er det du selv eller staten som bør bestemme hvor pengene dine skal sendes hen?

Løsning 3 – To bank the unbanked

Med over 1,7 milliarder mennesker uten bankkonto, faller en stor andel utenfor det nåværende pengesystemet. Uten bankkonto stoppes disse fra en stor del av arbeidsmarkedet og en rekke finansielle tjenester. Med kryptovalutaer opprettes en E-lommebok på noen få minutter og deretter kan valutaen sendes/mottas. I noen land er dette hovedårsaken til at kryptovalutaer i økende grad brukes.

Løsning 4 – Synlighet

En av de største fordelene med kryptovalutaer er synligheten. Historikken til blokkjeder er umulig å endre, og alle transaksjoner kan alltid sees. Det er mulig å se fra og til hvilken adresse overføringen skjedde – men ikke hvem som har tilgang til disse adressene.

En gjennomsiktig løsning som betyr at risikoen for korrupsjon og forfalskning reduseres eller elimineres fullstendig. Det er for eksempel mulig å sende kryptovaluta direkte til mennesker i en landsby i et utviklingsland uten noe mellomledd. Dette så lenge de har tilgang til internett.

(Engelsk forklaring på hva Bitcoin er og fordelene)

For å ta en posisjon i denne kryptovalutaen bruker vi ofte plattformen etoro.com/no. Der kan du gå både langt og kort i aksjer, indekser, råvarer, kryptovaluta, etc. på en sømløs måte både direkte i aktiva og via CFD-er med og uten giring.

Er du usikker på hvordan CFD-er fungerer kan du lese vår CFD-guide og lære alt du trenger å vite om dette.

Disclaimer: 77 % av privatpersoner som handler via Etoro taper penger når de handler med CFD-er. Du bør derfor vurdere nøye om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine som finnes.

Løsning 5 – Fast nivå med Bitcoin

Hvor mye penger finnes det i Norge? Dette kan ingen svare på. Det finnes ingen grense for hvor mye penger som kan trykkes opp gjennom produksjon (mynter og sedler), lån og digitale transaksjoner. En stat kan dermed produsere så mye penger som den anser seg selv å ha behov for – selv om dette på lang sikt kan skape virkelig negative konsekvenser.

På denne måten kan stater utstede stimuleringspakker og betale gjeld til andre land – og skape inflasjon i markedet. Inflasjon betyr dermed lavere kjøpekraft per krone – uten at befolkningen kan gjøre noe med det.

Med Bitcoin er det mulig å beregne hvor mange Bitcoins som er på markedet og når alle 21.000.000 er brutt/produsert. Dette er forhåndsbestemt i koden og noe som ikke kan påvirkes av pengepolitiske tiltak

Løsning 6 – Open-Source

Ettersom Bitcoin er bygget på åpen kildekode, er det mulig å bruke koden til å opprette andre funksjoner og valutaer. Dette er som en ingeniør som kan ta en tegning og lage en ny tegning basert på den første.

Dette skjedde i 2017 da Bitcoin Cash ble opprettet. Dette ble gjort via en såkalt “fork”, som kort sagt betyr at det opprettes en annen valuta. Så er det opp til brukerne å bestemme om de har tror på det og ønsker å investere i den nye valutaen eller originalen, Bitcoin.

Open Source skapte også den synligheten som er en av faktorene som kjennetegner Bitcoin.

Bank vs Bitcoin

BANKBITCOIN
Synlighet for økt sikkerhetNeiJa
Sentralisert (krever troverdighet)JaNei
100 % kontroll over dine aktivaNei (de kan fryses)Ja
SystemsikkerhetBankens datamaskinerSamtlige i nettverket
Risiko for IT-angrepJaDersom 50% av nettverket blir overtatt

Hvordan fungerer Bitcoin?

Bitcoin er en valuta som ligger på en blokkjede. Med andre ord, blokkjede-teknologi og Bitcoin er den første applikasjonen til å bruke en blokkjede. Det er viktig å skille mellom disse konseptene, ettersom alle kryptovalutaer i dag bruker blokkjeder, og at denne teknologien også kan brukes i en rekke forskjellige bransjer.

Vi kan nevne noen eksempler fra vårt kjære naboland, Sverige. Der har nemlig blant annet SEB, Telia, Lantmäteriet og Nasdaq undersøkt muligheten for å kunne ta i bruk blokkjeder i virksomhetene deres. I videoen nedenfor viser Telia hvor mye enklere det kan bli med å gjøre eiendomskjøp ved hjelp av blokkjeder. Selskapet ser flere fordeler og implementeringsmuligheter for blokkjeder – men ikke av Bitcoin. Denne videoen er på svensk.

Nedenfor kan du se en video hvor Torbjørn Bull Jenssen forklarer hva Bitcoin er. Torbjørn jobber som økonom i Arcade Crypto, et selskap som investerer og utvikler prosjekter innen kryptoteknologi.

Blokkjeder er en revolusjonerende teknologi som vil utvikles mer og mer fremover. Dette betyr imidlertid ikke automatisk at den første valutaen på en blokkjede, Bitcoin, vil bli fremtidens kryptovaluta.

Hva er unikt med blokkjeder? – Løser Double-Spend-problemer

Når en transaksjon skjer mot en sentralisert part (for eksempel en bank), noterer bankene hvem som skal trekkes på kontoen (avsender) og hvem som skal godtgjøres beløpet (mottaker). Siden det er en sentralisert aktør, kan transaksjonene foregå sikkert – forutsatt at du stoler på denne aktøren.

Hvis noe skal sendes digitalt mellom to personer (uten noen bank som mellomledd), derimot, oppstår et “Double Spend Problem”. Dette er fordi alt kan kopieres digitalt. Person 1 kunne kopiere alle filene sine og deretter selge dem til Person 2 som dermed bare får kopier. Det er dermed mulig å både betale – og beholde betalingen.

Det er løsningen på dette problemet som gjør blokkjeder så unike. Det har blitt gjort en rekke forsøk på digitale P2P-valutaer tidligere, men alle har falt på dette problemet. Løsningen var en automatisk oppdatert logg (loggbok) som alle i nettverket har tilgang til.

 • En bank bokfører alle transaksjoner – ingen bobbeltbruk kan finne sted
 • Bitcoin-transaksjoner blir sett på en logg som alle har tilgang til – Ingen dobbeltbruk kan finne sted

Blokkjede

Når en transaksjon opprettes, vil nettverkets datamaskiner utføre matematiske beregninger, hvoretter transaksjonen plasseres i en blokk som deretter legges til den nåværende blokken (blokkjeden). Datamaskinene som lykkes med å løse beregningen belønnes med Bitcoin – som kalles miners.

Datamaskinene som er en del av nettverket har altså to funksjoner. De har begge en kopi av den automatisk oppdaterte loggeren og legger til datakraft slik at matematiske formler kan beregnes og blokker (med transaksjoner) kan opprettes for blokkjeden. Denne blokken inneholder også informasjon fra tidligere blokker for å sikre at ingen manipulering skjer. Hvert tiende minutt opprettes en ny blokk og dermed opprettes også nye Bitcoins.

Belønningen var i utgangspunktet 50 Btc per blokk og halvert etter 21 000 blokker, noe som tilsvarer omtrent 4 år. Inntil alle Bitcoins er produsert (via mining), opprettes automatisk inflasjon. Deretter vil heller deflasjon bli opprettet ettersom tilbudet vil avta over tid. Dette er basert på at private nøkler kan gå tapt, mennesker dør, osv.

Enkelt Eksempel – Manuell blokkede

I dette eksemplet forklares sikkerhet (veldig enkelt) med en desentralisert logg (ledge).

Eksempel:

I ett rom sitter 10 personer. Alle har penn og papir foran seg. Alle skriver ned tall som representerer kontoer og deretter “10 Papercoin”.

Konto 123 = 10 Papercoin
Konto 256 = 10 Papercoin

Osv.

En person sier at han ønsker å selge hatten sin for 2 Papercoin, og en annen person godtar dette. I denne situasjonen hører alle mennesker hvilken handel som skjer – det skjer altså ikke anonymt.

Nå skriver alle ned transaksjonen på papirene sine og at 8 personer har 10 Papercoin, 1 har 8 og en har 12. Siden alle har nøyaktig den samme informasjonen, kan ingen av dem lyve og finne på en transaksjon, opprette flere coins eller kreve eierskap til mer. Fordi alle logger oppdateres automatisk og på den måten ivaretas sikkerheten ved konsensus.

Nå erstatter vi personene med datamaskiner som gjør nøyaktig det samme. De skriver alle transaksjonene i en loggbok (oppdater loggen), og noen av dem får en belønning for å gjøre denne jobben. I denne situasjonen er det bare kjøper og selger som vet hva transaksjonen handler om – det gjøres altså anonymt. Det eneste de andre kan se er en transaksjon mellom to kontoer. Men de vet ikke hvem som eier kontoen.

Verdien bestemmes av selger/kjøper – dermed er det basert på troverdigheten til at Papercoin vil fortsette å eksistere i fremtiden. Dette på samme måte som at verdien av den norske kronen hviler på folk som bruker den, og troverdigheten som staten gir ved at valutaen vil bli brukt i fremtiden.

Som eksemplet viser, er det ingen fysiske mynter – eller penger. Bare en liste over hvem som har tilgang til en viss mengde av et forhåndsbestemt aktivum.

Ikke mynter – men retten til en adresse

Ettersom Bitcoin er helt digitalt, finnes det ingen mynter eller sedler. Det sendes heller ikke mynter mellom forskjellige adresser. I stedet eier personen de private nøklene som kreves for å fullføre en transaksjon fra en spesifikk BTC-adresse.

På denne måten kan tilgang nås hvor som helst og når som helst i verden. Så lenge man har en internettforbindelse, kan en E-lommebok lastes ned og nøklene vises der innestående beløp vises (dvs. beholdningen på adressen nøklene passer til). Mange av disse E-lommebøkene (digitale lommebøker) er kompatible med flere forskjellige kryptovalutaer. Dermed kan for eksempel Bitcoin Cash, Bitcoin og Dash håndteres av samme E-lommebok.

Investere i Bitcoin – Alternativene

Ettersom Bitcoin er den største kryptovalutaen per i dag, er dette også valutaen som er enklest å investere i. Dette kan gjøres på flere forskjellige måter – avhengig av hva målet er. Det som hovedsakelig skiller alternativene er om det er ekte Bitcoins som kjøpes eller om det er sertifikater som følger verdien av kryptovalutaen.

CFD – IG (tidigere IG Markets)

IG

Via IG kan det investeres i Bitcoin gjennom CFD. Dette er kontrakter som følger verdien av den underliggende aktiva. Det er også mulig å handle med giring og i både kjøps- og salgsposisjoner.

Fordelene

Hos IG kan du finne alle verdens markeder og verdipapirer. IG er best når det gjelder handel med CFD-er. Det også veldig enkelt å velge mellom å ta kjøps- eller salgsposisjoner innenfor samme sertifikat og øke eksponeringen med giring. Med giring kreves det dermed en mindre kapital selv om det ønskes en større posisjon.

Ulempene

IG.com/no rapporterer ikke handelen din til Skatteetaten. Du må dermed beregne kapitalgevinstskatten og deklarere den selv.

Ulempen er at handel ikke kan foregå innen ISK, og at tilbudet er kun rundt 10 kryptovalutaer – av de tusenvis som finnes totalt  i verdenssammenheng. 

Handle bitcoin på etoro

eToro

Via eToro.com/no kan du handle kryptovalutaer, aksjer, råvarer, valutaer, indekser og børshandlede fond via CFD.

Fordelene

 • Minimum investering på 200 USD
 • Copytrading – eToro tilbyr tjenesten copytrading hvor du kan kopiere andre vellykkede investorer.
 • En av verdens mest populære aktør innen trading med over 15 millioner brukere
 • Demokonto der du kan handle med lBrukervennlig trading-plattform
 • Brukervennlig trading-plattform

Ulempene

 • Du må selv deklarere eventuelle gevinster og tap til skatteetaten
 • Det finnes ingen tilgang til investeringskonto
 • Oversettelse til norsk mangler mange steder på nettstedet

Disclaimer: 77 % av privatpersoner som handler via Etoro taper penger når de handler med CFD-er. Du bør derfor vurdere nøye om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine som finnes.

Ved kort- eller bankoverføring via kryptobørs – Coinbase/Binance

Coinbase

Det finnes flere store internasjonale kryptobørser som tilbyr trading i Bitcoin og hundrevis av andre kryptovalutaer. Det som kreves er først at en konto opprettes og ID-en er bekreftet. Etter dette er gjort kan overføring gjøres med kort eller bankoverføring, hvoretter Bitcoin kan kjøpes. Pengene kan lagres på disse børsene for fremtidige kjøp (noe som ikke er mulig hos Safello).

Fordelene

Den største fordelen med å kjøpe Bitcoin via for eksempel Etoro.com/no, Coinbase.com eller Binance.com er fleksibiliteten. De kan deretter enkelt veksles inn direkte i en rekke andre valutaer eller sendes til andre børser og tjenester. En fleksibel måte for deg som ønsker å bruke Bitcoin, enten det gjelder betaling eller innen De-fi (Desentralisert Finans).

Ulempene

Ulempen er at det kan ta litt tid for å bli verifisert, at trading ikke kan foregå innen ISK og at det krever litt mer kunnskap om hvordan kryptovalutaer håndteres – sammenlignet med å kjøpe sertifikater. Hvis du er interessert i kryptovalutaer, uansett nivå, anbefales det å kjøpe via en stor kryptobørs.

Prisutviklingen på Bitcoin

I løpet av de første årene valgte svært få mennesker å ta i bruk Bitcoin og det var ingen offisiell kurs. Et av de største nettstedene som følger verdiutviklingen til kryptovalutaer viser de første valutakursene rundt 2013. Den fjerde mai 2013 var en Bitcoin verdt 108 USD – I november 2020 lå prisen på rundt 13 000 USD.

Prisutviklingen på Bitcoin
 • 1 Jan 2014  – ca 772 USD
 • 1 Jan 2015 ca 300 USD
 • 2016 ca 430 USD
 • 2017 ca 1 000 USD
 • 2018 ca 14 000 USD
 • 2019 ca 4 000 USD
 • 2020 ca 7 000 USD

Volatiliteten har med andre ord vært ekstremt høy. Historisk sett har valutaen hatt flere kraftige fall, men har alltid kommet seg tilbake med større styrke.

Hvis toppen i 2017 (januar 2018) fjernes, har Bitcoin omtrent doblet seg i verdi hvert år siden 2016.

Etter «krasjen» tidlig i 2018, og den laveste noteringen i januar 2019, har utviklingen vært veldig positiv. Spesielt for de som har våget å holde på Bitcoin selv i perioder med kraftige fall.

graf bitcoin

Hva bestemmer verdien av Bitcoin?

Verdien til Bitcoin er utelukkende basert på troverdighet. Å stole på koden, nettverket og at det er et bedre system enn dagens nasjonale valutasystem. Som alle kryptovalutaer kontrollerer tilbud og etterspørsel prisen.

Pulsåren innen kryptovalutaer

Bitcoin er per i dag ikke den billigste eller raskeste valutaen innen transaksjoner. For disse funksjonene finnes det flere andre kryptovalutaer med større brukervennlighet. Bitcoin er fortsatt den mest aksepterte valutaen blant tjenestene som godtar kryptovalutaer som betalingsmiddel. Det er også den valutaen som det største antallet andre valutaer kan veksles inn i via kryptobørser.

Mange ser på valutaen som et digitalt gull og “arterien” i kryptovalutaer. Hvilken funksjon Bitcoin vil ha i fremtiden, gjenstår imidlertid å se.

Finnes det ingen verdi som “backer opp” Bitcoin?

Nei, på samme måte som det ikke finnes noen verdi som støtter den norske kronen, utover dens troverdighet hos brukere og internasjonale investorer.

Offisielle kurser via børser

Kursene som presenteres på Bitcoin kommer fra store internasjonale kryptobørser. For et par år siden var det ikke uvanlig at prisen på Bitcoin var forskjellig på de ulike børsene. I dag er det imidlertid en ekstrem liten forskjell mellom de forskjellige plassene, noe som gjør det lettere å fastsette en mer nøyaktig kurs.

For å ta en posisjon i denne kryptovalutaen bruker vi ofte plattformen etoro.com/no. Der kan du gå både langt og kort i aksjer, indekser, råvarer, kryptovaluta, etc. på en sømløs måte både direkte i aktiva og via CFD-er med og uten giring.

Er du usikker på hvordan CFD-er fungerer kan du lese vår CFD-guide og lære alt du trenger å vite om dette.

Disclaimer: 77 % av privatpersoner som handler via Etoro taper penger når de handler med CFD-er. Du bør derfor vurdere nøye om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine som finnes.

Av: Andreas Hogmalm

Copyright Aktiekunskap.nu 2024